Úvod 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2018
Kontakt
tableH  Dostupné rozvrhy: tableH
Rozvrh ešte nie je dokončený
Rozvrh čaká na schválenie
Rozvrh je schválený študijným oddelením


Rozvrhy pre jednotlivé zmluvy

Číslo zmluvy: Popis: Druh štúdia: Miesto výučby: Stav: Počet štud.: Rozvrh:
1216 anglický jazyk a kultúra (PT) 1. rok Mgr. FF UMB Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1416 anglický jazyk a kultúra (PT) 1. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1215 anglický jazyk a kultúra (PT) 2. rok Mgr. FF UMB Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1415 anglický jazyk a kultúra (PT) 2. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1414 anglický jazyk a kultúra (PT) 3. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 23 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
2316 história 2. rok Mgr. FF UMB Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1713 muzeológia 2. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 6 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
2112 muzeológia 3. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 8 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
3017 rozširujúce štúdium Aj 1. rok Rozš FF UMB Rozvrh je schválený 13 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1614 ruský jazyk a kultúra (PT) 1. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 7 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
21 ruský jazyk a kultúra (PT) 2. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 2 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1115 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 3. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
tableH  Prihlásenie: tableH
Meno:
Heslo:
Semester:

 

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.008 s.