ERASMUS+

12.04.2017

E R A S M U S  - VÝZVA! >>>>  KLIKNI TU

--------------

Oznam o výberovom konaní na pracovné  stáže a štúdium v zahraničí - ponuka pre študentov prostredníctvom programu ERASMUS+:
Organizácie, ktoré prijímajú našich študentov na pracovnú stáž , sú vypisané na webovej stránke našej katedry. Univerzity, s ktorými má naša fakulta podpísané zmluvy, sa dajú nájsť na webovej stránke: http://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/referat-pre-medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus-mobilita-studentov-studium.html

 

 Odborný program stáže

 Oznam - stáž

 Oznam - štúdium

 Predbežný študijný plán

 Predbežný študijný plán - vzor

 Prihláška na stáž

 Prihláška na študijný pobyt

 Podmienky ku grantu+Kritériá predvýberov