Konzultačné a úradné hodiny

  L E T N Ý     S E M E S T E R     2 0 1 6 /17

 

                                                             ČLENOVIA KATEDRY

Mešková Ľ., doc., PhDr., PhD. VEDÚCA KATEDRY

STREDA 9:50 - 11:20 h

Banaś M., dr. hab.

podľa dohody (na emaile)

Hoehn E., Mgr., PhD.                      

UTOROK  12:15 - 13:40 h

Hruboň A., PhDr., PhD.

                              STREDA 8:00 - 9:00 h

Kačiuškiené G.,  prof.      

podľa dohody (na emaile)

Pecníková, J., Mgr., PhD.

                                   STREDA 9:00 - 10:30 h

              

Poliak P. Mgr., PhD.        

                           podľa dohody (na emaile)

                                                          INTERNÍ DOKTORANDI

Borisenkova A., Mgr.

STREDA 11:00 - 12:30

 

 

                                                            SEKRETARIÁT KATEDRY

Bc. Tatiana MURÍNOVÁ

 v dňoch:                         PON 8:30 - 12:30 h
                                   a  STR 8:30 - 13:30 h
  pracujem v kancelárii č. 111, Cesta na amfiteáter 1 (pri EF UMB)