Študentská vedecko-umelecká aktivita

Aktuálne informácie o ŠVA v akademickom roku 2015/16 nájdete na stránke referátu pre vedu a DŠ
a plagát tu - KLIKNI

 

Vážení študenti,

tohtoročná ŠVA sa uskutoční ... (doplní sa aktuálne pre AR 2016/17)

prihlášku študent odovzdá do konca februára na email: anton.hrubon@umb.sk

Prácu študent odovzdá do /doplní sa/ (rozsah 8-15 NS), v troch výtlačkoch spolu s abstraktom (v prílohe tlačivo abstraktu).
Motiváciou pre študenta môže byť udelenie 2 kreditov katedrou za kvalitnú prácu ŠVA či možnosť získať body pri prijímaní na program ERASMUS+.
 
Bližšie informácie, materiály a Smernica 1/2013:
 
 
Koordinátor ŠVA na katedre EKŠ:  PhDr. Anton Hruboň, PhD.