Externé štúdium

SME AJ NA FACEBOOKU ! >>> "Katedra európskych kultúrnych štúdií" Verejná skupina -  https://www.facebook.com/groups/722493261203187/

 

 

2.ROČNÍK Mgr. stupeň, číslo ročníka 17/11   gestor: Mgr. E. Hoehn, PhD.

Platný rozvrh nájdete v programe AKTIVITY (http://www.ff.umb.sk/aktivity). Riaďte sa číslom svojho ročníka.

Termíny skúšok si študent nájde pod príslušným predmetom v systéme AIS. Zodpovednosť za nahodenie termínu má vyučujúci predmetu.