Odborná prax

ODBORNÁ PRAX v ZS 2016/2017

Predmet vedie: Mgr. Peter Poliak, PhD., t.č.: 048-446 5122
E-mail: peter.poliak@umb.sk

Konzultačné hodiny: podľa dohody na emaile

 

Odborná prax 3. ročník Bc. Európske kultúrne štúdiá - denné aj externé štúdium

  1. Pokyny pre absolvovanie odbornej praxe nájdete tu.
  2. Protokol z odbornej praxe nájdete tu.

 

Odborná prax 2. ročník Mgr. Európske kultúrne štúdiá - denné aj externé štúdium

  1. Pokyny pre absolvovanie odbornej praxe nájdete tu.
  2. Protokol z odbornej praxe nájdete tu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dokumenty a materiály na stiahnutie nájdete tu:

Zmluva - Dohoda o spolupráci

Prehlásenie o nástupe na prax
-
formulár (týka sa iba študentov, ktorí budú vykonávať prax v zahraničí, odovzdať taktiež najmenej 2 týždne pred nástupom na prax).

Zoznam inštitúcií, s ktorými má KEKŠ FF UMB dohodnutú spoluprácu - klikni tu-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránka aktualizovaná dňa 17.01.2017
Zodpovedný: Mgr. Peter Poliak, PhD.