Zahraničná spolupráca

 

Zoznam zahraničných univerzít

Filozofická fakulta UMB má podpísané zmluvy s týmito zahraničnými univerzitami

 

Na katedre pôsobí zahraničná profesorka z Litvy a docentka z Poľska

Zahraničné študijné pobyty

V rámci programu Erasmus+ vykonávajú študenti nášho študijného programu jedno- až dvojsemestrálne študijné pobyty na univerzitách, s ktorými má Filozofická fakulta UMB uzavreté bilaterálne zmluvy. Ku tomu viac na: KLIKNI TU 

Ďalšie študijné pobyty organizuje agentúra SAIA. Pre túto formu študijného pobytu sú väčšinou potrebné odporúčacie potvrdenia pracovníkmi katedry. KLIKNI TU 

 

Zahraničné pracovné stáže

Zahraničné inštitúcie, na ktorých doteraz vykonávali študenti  nášho študijného programu pracovné stáže sú:

Internationales Künstlerhaus Villa Concordia

Europa Nostra

Association des originaires des pays Tchéques et Slovaque

Andalucia Interns

Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli: http://slord.sk/

národné archívy a pod.

Ďaľšie výzvy pre prax sa dajú nájsť na stránke http://www.eunic-online.eu/.

K pracovným stážam sa dozviete viac aj na webovej stránke : KLIKNI TU

 

AKTUÁLNE:

Fulbright štúdium