Oznam o programe plánovanej exkurzie do severného Talianska, september 2017

Predbežný plán študentskej exkurzie

do severného Talianska (Benátsko, Lombardsko)

Termín: 26. 09. - 02. 10. 2017

Cena: 320,-€

 Dóm v Miláne  Dóm v Monze
 Benátky - most Rialto  Grotte di Catullo

 

Program plánovanej exkurzie:

 

1. deň ( utorok, 26. 09. 2017) : odchod zo SR vo večerných hodinách, jazda non-stop

2. deň (streda, 27. 09. 2017) : ráno príchod do mesta Benátky : pešia prehliadka mesta, Ponte Rialto, nám. Sv. Marka, Dóžov palác, Most vzdychov, Galleria dell´ Academia, možnosť výstupu do Campanilly s nádherným výhľadom na lagúnu, voľno - prechádzka po meste, odchod cca o 18,00 hod, presun na ubytovanie, nocľah

3. deň ( štvrtok, 28. 09. 2017) : Verona : prehliadka mesta Bazilika sv. Zena, most, Castellvecchio, dom Júlie a Rómea, Arena di Verona – druhý najväčší operný dom v Taliansku, presun do Sirmione, pitoreskného kúpeľného mestečka ležiaceho na južnej strane jazera Lago di Garda - antická vila Grotte di Catullo, presun na ubytovanie, nocľah

4. deň ( piatok, 29.09.2017) : Monza - Duomo a Museo e Tresoro del Duomo, kde je umiestnená železná longobardská koruna, presun do mesta Miláno (centrálneho mesta regiónu Lombardia), popoludňajšia prehliadka Duomo (najväčší gotický chrám v Taliansku s nádherným interiérom dokresľuje jeho exteriér s 2245 mramorovými sochami a 135 fialami), Galéria Vittoria Emanuela II., Palazzo dei Giureconsulti, divadlo La Scala, ktoré bolo založené z vôle rakúskej cisárovnej Márie Terézie v r. 1776, presun na ubytovanie, nocľah

5. deň (sobota, 30.09.2017) : Milano – kostol Santa Maria delle Grazie, kde je umiestnená freska Leonarda da Vinciho Posledná večera, Castello Sforzesco, v jeho múzeu sa nachádza Michelangelova nedokončená Pieta Rondini, posledné umelcovo dielo, Bazilika sv. Lorenza, Bazilika sv. Ambrosia, presun na ubytovanie, nocľah

6. deň (nedeľa, 01.10.2017) : Certosa di Pavia - pôvodne kartuziánsky kláštor v gotickom a renesančnom štýle, presun do mesta Pavia – pôvodne rímske mesto, neskôr sídlo longobardských kráľov až do jeho dobytia Karolom Veľkým, (cisár Karol IV. v meste založil univerzitu), prehliadka historického mesta s kostolom Santa Michele di Maggiore, po ukončení prehliadky presun na SR

7. deň ( pondelok, 02.10.2017) : príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách

V cene je : ubytovanie na 4 noci, preprava Busom, vstup : Benátky predrezervácia Basilica S. Marca, v Miláne – Posledná večera, vstupy do miest Busom, kompl. cestovné poistenie, pobytová taxa, odborný pedagogický dozor, sprievodca

V cene nie je : stravovanie, ďalšie vstupy

Cena za vstupy ( predpokladané skupinové vstupy sú zvýraznené, ostatné vstupy zrealizujeme po dohode skupinovo alebo individuálne)

Benátky :

Campanilla – na námestí sv. Marka : 8,-€/4,-€ - skupina

Galleria della Academia : 9,-€ / 6,-€ 18-25 r.

Dóžov palác : 20,-€ / 14,-€ / 18-25 rokov

Verona :

Basilika sv. Zena : 2,5 € resp. skupinová zľava 2,-€/1 os.

Castellvecchio : 6,- resp. skupinová cena : 4,50 €

Aréna : 10,-€ resp. skupinová zľava : 7,50 €

Sirmione :

Grotte di Catullo : 6,-€, osoby 18-25 rokov : 3,­€

Monza :

Museo e Tesor del Duomo : nutná predrezervácia : 14,-€ resp.

zľavnené vstupné 8,-€ /1 os.

Milano :

kostol Santa Maria delle Grazie : predrezervovaný

Castello Sforzeso : 5,­€ resp. osoby 18-25 rokov : 3,-€

Certosa di Pavia : kláštor – nutné vyžiadať priamo u rádu cisterciánov (Info o cene bude doplnená)


Exkurzia severné Taliansko (Benátsko, Lombardsko) 2017

Plánované lokality:

Benátky: Mesto postavené v morskej lagúne zapísané na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Klenot medzi talianskymi mestami s unikátnym urbanizmom a jedným z najkrajších námestí na svete. Niekdajšie významné obchodné centrum sprostredkujúce obchod medzi Európou a Orientom. Fascinujúcu minulosť mesta dodnes pripomína množstvo stavebno-historických a umeleckohistorických pamiatok.

Verona: Mesto do ktorého dramatik Wiliam Shakespeare situoval dej svojej tragédie Rómeo a Júlia. Slávny príbeh dodnes turistom sprítomňujú domy Rómea a Júlie. Mesto má však aj množstvo iných historických pamiatok, počínajúc druhou najzachovalejšou stavbou antického amfiteátra, tzv. Areny.

Sirmione: Mesto postavené na poloostrove jazera Lago di Garda. Medzi jeho najzaujímavejšie pamiatky patrí miestny hrad a predovšetkým najzachovalejšia antická starorímska vila v severnej Itálii ležiaca na samotnom cípe polostrova, tzv. Grotte di Catullo.

Monza: Okrem závodného okruhu pretekov F1 je mesto v blízkosti Milána preslávené aj výnimočnými pamiatkami. Najvýznamnejšou spomedzi nich je gotický dóm s kaplnkou longobardskej kráľovnej Theodelindy s unikátnymi nástennými maľbami a slávnym korunovačným klenotom Železnou korunou.

Miláno: Centrum Lombardska a v súčasnosti 2. najväčšie mesto Talianska. Okrem toho, že mesto je dnes považované za jedno z najdôležitejších miest módneho priemyslu na svete upúta aj svojou skvostnou históriou siahajúcou do čias starovekého Ríma. Mesto v ktorom pôsobili renesanční velikáni Donato Bramante a Leonardo da Vinci má množstvo historických pamätihodností, múzeí a galérii. Medzi najznámejšie patrí svetoznámy gotický dóm, pôvodne ranokresťanské chrámy sv. Lorenza a sv. Ambrosia či hrad vystavaný mocným rodom Sforza. Absolútnou čerešničkou na torte je snáď najznámejšia freska na svete Posledná večera od majstra Leonarda da Vinci.

Pavia: Historicky dôležité mesto s množstvom zachovaných pamiatok.V minulostiobčasné sídlo ostrogótskeho kráľa Theodoricha.Neskôrhlavné mesto Longobardov a napokon rezidenčné a korunovačné mesto italských kráľov v rámci Svätej ríše rímskej. V blízkosti mesta sa nachádza dobre zachovaný kartuziánsky kláštor s nádherným renesančným chrámom.