Univerzitné (výberové) predmety FJ, ŠJ, TJ

 Katedra romanistiky FF UMB ponúka v ZS 2017/2018 tieto univerzitné (výberové) predmety:

 

 • Francúzština pre začiatočníkov 1
  Vyučujúci predmetu: Mgr. Christophe Laurent, tel. kontakt: 446 5130, email: christophe.laurent@umb.sk
 • Španielčina A1
  Vyučujúca predmetu: Mgr. Dana Ďurovková, PhD., tel. kontakt: 446 5133, email: dana.durovkova@umb.sk
 • Taliančina A1, Taliančina B1
  Vyučujúci predmetov: Mgr. Katarína Krejčí, PhD. a zahraničný lektor/ka (rodený hovoriaci),
  email: eva.mesarova@umb.sk