Univerzitné (výberové) predmety FJ, ŠJ, TJ

 Katedra romanistiky FF UMB ponúka v LS 2016/2017 tieto univerzitné (výberové) predmety:

 

  • Francúzština pre začiatočníkov 2
    Vyučujúci predmetu: Mgr. Francois Schmitt, PhD., tel. kontakt: 446 5130, email: francois.schmitt@umb.sk
  • Španielčina A2
    Vyučujúca predmetu: Mgr. Dominika Žužafková, tel. kontakt: 446 5133, email: dominika.zuzafkova@umb.sk
  • Taliančina A2
    Vyučujúca predmetu: Dr. Simonetta Giulianelli, tel. kontakt: 446 5126, email: simongiulia@gmail.com