Francúzština pre začiatočníkov 2 - LS 2016/2017

Výučba výberového predmetu Francúzština pre začiatočníkov 2 sa bude konať v stredu od 17.00 - 18.25 h, 13. a 14. vyučovaciu hodinu, v miestnosti č. K 014, Tajovského 51. 

Vyučujúci predmetu:
Mgr. Francois Schmitt, PhD., kontakt: 446 5130, email: francois.schmitt@umb.sk