Francúzština pre začiatočníkov FJ 1 - 2017/2018

Výučba predmetu Francúzština pre začiatočníkov FJ 1 sa bude konať v utorok 14. a 15. vyučovaciu hodinu v čase od 17.45 – 19.15 h a v stredu 13. a 14. vyučovaciu hodinu v čase od 17.00 – 18.25 v učebni K 006, FF UMB Tajovského 51.

Podľa potreby študentov je možná výučba predmetu aj mimo zverejnených termínov v rozvrhu na základe dohody s vyučujúcim. Je potrebné, aby sa študenti dostavili na úvodné hodiny v utorok alebo v stredu a s vyučujúcim sa dohodli na termínoch výučby. V prípade vyššieho počtu prihlásených študentov na predmet v AIS, je možné sa dohodnúť aj na 3. termíne výučby predmetu.

Vyučujúci predmetu:
Mgr. Christophe Laurent, kontakt: 446 5130, email: christophe.laurent@umb.sk