Španielčina A1 - ZS 2017/2018 - výučba

ŠPANIELČINA A1


Výučba predmetu ŠPANIELČINA A1 sa bude konať v stredu 5. a 6. vyučovaciu hodinu v čase od 10.40 – 12.05 h v učebni F 144 (Tajovského 40) a vo štvrtok 9. a 10. vyučovaciu hodinu v čase od 13.50 – 15.15 v učebni K 118 (Tajovského 51).

Vyučujúca predmetu:
Mgr. Dana Ďurovková, kontakt: 446 5133, email: dana.durovkova@umb.sk