Španielčina A2 - LS 2016/2017

Výučba výberového predmetu ŠPANIELČINA A2 sa bude konať vo štvrtok od 10.40 - 12.05 h, 5. a 6. vyučovaciu hodinu, v miestnosti č. K040, Tajovského 51.

Vyučujúca predmetu:
Mgr. Dominika Žužafková, klapka: 446 5133, dominika.zuzafkova@umb.sk