Taliančina A1 a Taliančina B1 - ZS 2017/2018 - výučba

TALIANČINA A1 (pre začiatočníkov) a TALIANČINA B1 (pre mierne pokročilých)
(výberový predmet celouniverzitný, 2 semináre/týždenne, 3 kredity). 

V AISe je potrebné sa prihlásiť na predmety s kódom: B-PTTj-300, B-PTTj-302.

Výučba výberového predmetu Taliančina A1 sa bude konať:

  • v utorok od 15.25 – 16.50 h (11. a 12. vyučovaciu hodinu) v učebni K118 na Tajovského 51;
  • v stredu od 13.00 - 14.30 h (8. a 9. vyučovaciu hodinu) v učebni F125 na Tajovského 40.

Výučba výberového predmetu Taliančina B1 sa bude konať:

  • v stredu od 14.35 – 16.05 h (10. a 11. vyučovaciu hodinu) v učebni K125 na Tajovského 40.

Vyučujúci predmetov: 
Mgr. Katarína Krejčí, PhD. a zahraničný lektor/ka (rodený hovoriaci), email: eva.mesarova@umb.sk