Taliančina A1 a Taliančina B1 - ZS 2017/2018

TALIANČINA A1 (pre začiatočníkov) a TALIANČINA B1 (pre mierne pokročilých)
(výberový predmet celouniverzitný, 2 semináre/týždenne, 3 kredity). 

V AISe je potrebné sa prihlásiť na predmety s kódom: B-PTTj-300, B-PTTj-302.

Zadelenie do rozvrhu v zimnom semestri 2017/18 prebehne na úvodnom stretnutí (účasť nutná): streda 20. 09. 2017 o 13.50 h (Tajovského ul. 51, FF UMB, učebňa K 118)

Vyučujúci predmetov: 
Mgr. Katarína Krejčí, PhD. a zahraničný lektor/ka (rodený hovoriaci), email: eva.mesarova@umb.sk