Taliančina A2 - LS 2016/2017

Úvodné stretnutie výberového predmetu TALIANČINA A2 sa bude konať vo štvrtok 16. 02. 2017 o 9.50 v učebni K125 (Tajovského 51) a taktiež o 17.45 v učebni K107 (Tajovského 51) – účasť na jednom z uvedených dvoch termínov je povinná kvôli zadeleniu hodín do rozvrhu !!!

Vyučujúca predmetu:
Dr. Simonetta Giulianelli, simongiulia@gmail.com