Šport pre všetkých - ŠPV

!!!OZNAM!!!

Akreditované školenie trénerov aerobiku 1. kvalifikačného stupňa
- 18.-19.3.2017 všeobecná časť 1. kvalifikačného stupňa
- apríl 2017 po dohode s garantkou školenia - špeciálna časť 1. kvalifikačného stupňa

prihlásenie: wwwkondicnytrener.sk
kontakt: julia.palovicova@umb.sk mobil: 0907801191
garand školenia: PaedDr. Júlia Palovičová., PhD.

 

Oznam ŠPV v LS 2017

Dňa 6.3. 2017 nebudem prítomná na katedre z dôvodu SC.  Známky a preukazy ŠPV budem predávať 8.3.2017 v čase od 16.30 do 17.30 hod.

 Ďakujem.                               PaedDr. Palovičová J., PhD.

Predaj členských známok:

pondelok od 16.00 do 17.00 hod.
stredu: od 16.30 do 17.30 hod.

 

Členom klubu ŠPV sa môže stať každý, kto zaplatí klubový príspevok 25 € / zamestnanci a študenti UMB/ ostatní 35 € na letný semester 2017. Poplatky je možné zaplatiť u Dr. J. Palovičovej, PhD. na KTVŠ FF UMB , Tajovského 40, číslo kancelárie 58 / priniesť foto, občiansky preukaz alebo preukaz študenta/

 

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. – zodpovedná za ŠPV