Šport pre všetkých - ŠPV

Šport pre všetkých ŠK UMB pozýva v ZS 2017

študentov, zamestnancov UMB a verejnosť

na  športové aktivity v priestoroch FF UMB, Tajovského 40 v Banskej Bystrici počas zimného semestra 

od 18. septembra do 14. decembra 2017

  •  PLÁVANIE
  •  AEROBIK, BODY WORK, STEP AEROBIK,  JUMPING
  •  ŠPORTOVÉ HRY (volejbal, basketbal, futbal, floorbal)
  •  ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
  •  TENIS
  •  pohybové aktivity podľa záujmu

 

Preukazy vybavuje od 18.9.2017 PaedDr. J. Palovičová, PhD. na KTVŠ FF UMB č. kanc. 58 v pondelok od 14.30 do 16.00 hod. a v stredu od 14.30 do 15.30 hod. (priniesť foto, OP alebo preukaz študenta), kontakt: julia.palovicova@umb.sk, tel.: 048 446 7507

  • Ø klubový príspevok: zamestnanci a študenti UMB 20 €, verejnosť 25 €, celoročný preukaz študenti 35 € , verejnosť 40 € (platný preukaz ŠPV alebo preukaz ŠK UMB oprávňuje účasť na ktorejkoľvek aktivite počas celého zimného semestra 2017)
  • Ø program pohybových aktivít bude zverejnený na www.ffumb.sk -  katedra telesnej výchovy a športu – Šport pre všetkých