Šport pre všetkých - ŠPV

Šport pre všetkých ŠK UMB pozýva v ZS 2017

študentov, zamestnancov UMB a verejnosť

na  športové aktivity v priestoroch FF UMB, Tajovského 40 v Banskej Bystrici počas zimného semestra 

Preukazy vybavuje PaedDr. J. Palovičová, PhD. na KTVŠ FF UMB č. kanc. 58 priniesť foto, OP alebo preukaz študenta), kontakt: julia.palovicova@umb.sk, tel.: 048 446 7507

  • Ø klubový príspevok: zamestnanci a študenti UMB 20 €, verejnosť 25 €, celoročný preukaz študenti 35 € , verejnosť 40 € (platný preukaz ŠPV alebo preukaz ŠK UMB oprávňuje účasť na ktorejkoľvek aktivite počas celého zimného semestra 2017)

Preukazy ŠPV predaj: pondelok od 18.00 do 19.00 hod. a v stredu od 17.00 do 18.30 hod.

                                       

!!! OZNAM !!!

Pohybové aktivity v hale KTVŠ Tajovského 40 v pondelok 4.12.2017 a v stredu 6.12.2017 nebudú z dôvodu súťaží, ktoré budú prebiehať v hale / Bavme študentov športom -  4.12. 2017 a Crossfit indoor game 2017-  6.12.2017 /

Palovičová Júlia – ŠPV ŠK UMB

Prílohy ku stránke: