Vedy o športe - rozdelenie

Oblasti jednotlivých prednášok:

Legislatíva v športe

Práca s odbornou literatúrou, použitie bibliografickej normy

Vedy o športe- oblasti

Metódy:

Zadania seminárnych prác
                                                           rozsah termín
História športu (Görner) (20 bodov)-  štruktúra seminárnej práce v rozsahu 3-7 strán--- do 29.11.2016 doniesť spolu po štud.skupinach na CD
Vedy o športe (Paugschová, Kompán) (20 bodov) -  štruktúra seminárnej práce v rozsahu 3-7 strán do 19.10.2016 tlačená forma Oprava prác do 7.11.2016 Tretí termín odovzdania je 22.11.2016
Metodológia (Bendíková) (10 bodov) -- štruktúra inej práce (záverečná práca na zvolenú tému) podľa pokynov vyučujúceho do 13.12.2016 v tlačenej forme.


 Oznam

Výsledky k spracovaniu seminárnych prác nájdete v priloženom súbore. Tretí termín odovzdania bol 22.11.2016! V prípade, že práca nebude spĺňať formálne a obsahové kritéria študent nezískava potrebný počet bodov do celkového hodnotenia (20 bodov). Dr.Kompán