Aktuálne školenia

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2017 nasledovné školenia:

Všeobecná časť školenia trénerov a inštruktorov športu 1. kvalifikačného stupňa

Termín školenia:

13.-14.5.2017 - všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa - podrobnosti a prihlásenie

V prípade väčších skupín (nad 35 osôb) je možné zrealizovať aj samostatný termín.