Prihlásenie a financovanie vzdelávania

Je možné týmto spôsobom:

 • formou samoplatcu,
 • úhradu poplatkov príslušným športovým zväzom (cez objednávku od zväzu) kontakt, a vypísaním  formulára
 • formou grantov,
 • individuálna výška poplatku za poskytované vzdelávanie (školenie) je súčasťou informácie pre uchádzačov,
 • študentom denného štúdia na VŠ telovýchovného zamerania sa poskytuje zľava až po naplnení minimálnej kapacity kurzu.

Postup v prípade samoplatcu je nasledovný pri školení :

 • registrovať sa týmto formulárom
 • uhradiť poplatok vo výške 45 Eur - 1. kvalifikačný stupeň
 • uhradiť poplatok vo výške 80 Eur - 2. kvalifikačný stupeň
 • na účet: IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769, Štátna pokladnica
  Variabilný symbol: 40/17  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno.
  Nepoužívajte vklad cez poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná.

Po jeho vyplnení a zaplatení školiaceho poplatku Vás budeme kontaktovať na mail s podrobnosťami k školeniu (program, miesto realizácie atď.)


 

Miesto konania: v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami. Možnosti ubytovania:

Ak chcete ubytovanie na internáte (hosťovské izby) na Tajovského 40 hneď vedľa školiacich priestorov.

Vedúca študentského domova 1,3: Ing. Orlíčková Katarínu Telefón 048/4467619 E-mail katarina.orlickova@umb.sk

Ďalšia možnosť ubytovania. 5 min chôdze školiacich priestorov je ubytovňa Milvar. Odporúčame hotelové ubytovanie. Kontaktné údaje na: www.milvar.sk


 

Absolvent  obdrží po úspešnom absolvovaní potvrdenie o absolvovaní všeobecnej časti v slovenskom jazyku.