Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúca katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F324

Docenti

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Prodekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7326, 048 446 7419
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F326

Odborní asistenti

PaedDr. Eva Čulenová, PhD.

PaedDr. Eva Čulenová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, webadmin KTR, koordinátorka pre medzinárodné vzťahy

Telefónne číslo:
048 446 7323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F323
PhDr. Ladislav György, PhD.

PhDr. Ladislav György, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS, rozvrhár KTR, v ak. roku 2017/18 pôsobím ako lektor na zahraničnej univerzite

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F326
PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúca katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F324

Nepedagogickí zamestnanci

Kováčová Jana

Kováčová Jana

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 7115
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
115

INTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI (FF UMB):

prof. PhDr. Larisa A. Sugay, DrSc. – garantka odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo

prof. Dr. Massimo Arcangeli

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (FF UK)