Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúca katedry, poverená vedením katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F324

Odborní asistenti

PaedDr. Eva Čulenová, PhD.

PaedDr. Eva Čulenová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, tajomníčka KTR,webadmin KTR, administrátorka čiastkovej knižnice KTR, koordinátorka pre medzinárodné vzťahy

Telefónne číslo:
048 446 7323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F323
PhDr. Ladislav György, PhD.

PhDr. Ladislav György, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS a študijný poradca pre translatologický základ, rozvrhár KTR

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F326
PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúca katedry, poverená vedením katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F324
doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Prodekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7326, 048 446 7419
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F326

Nepedagogickí zamestnanci

Kováčová Jana

Kováčová Jana

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
115

INTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI (FF UMB):

prof. PhDr. Larisa A. Sugay, DrSc. – garantka odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo

prof. Dr. Massimo Arcangeli

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (FF UK)