ERASMUS+ mobilita študentov - štúdium

 

  

Erasmus incoming students - click here 


Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2017/2018

Aktualizácia 05. 05. 2017: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty na LS akademického roka 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 30. 06. 2017 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z dodatočného výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB v akademickom roku 2017/2018 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní.

Aktualizácia 15. 03. 2017: Úvodné stretnutie sa uskutoční 30. 3. 2017 o 13:00 h v učebni na Tajovského 40, miestnosť F335. Účasť všetkých študentov je povinná.

Aktualizácia 25. 01. 2017: Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) je k dispozícii v prílohe v časti Erasmus+ výsledky výberových konaní. Úvodné stretnutie vybraných študentov sa uskutoční začiatkom apríla 2017. Študentom bude poslaná oficiálna pozvánka na ich e-mailové adresy, ktoré si uviedli v prihláške. Účasť študentov na stretnutí je povinná.

***

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty na ZS a LS akademického roka 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 20. 01. 2017 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na študijný pobyt (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV) sa rozhodne, vtedy keď budeme vedieť koľko finančných prostriedkov nám bolo pridelené z Rektorátu Univerzity Mateja Bela.Počet outgoing študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov. Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB v akademickom roku 2017/2018 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 10. 2. 2017.


Erasmus pre študentov FF UMB v akademickom roku 2016/2017

Filozofická fakulta  UMB v rámci dodatočného výberového konania odsúhlasila mobility pre 7 študentov na LS akademického roka 2016/2017. Výsledky sú prílohou stránky Erasmus+ výsledky výberových konaní.

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné výberové konanie na štyri (4) jednosemestrálne študijné pobyty v LS akademického roka 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+. Prihlášku s povinnými prílohami je potrebné odovzdať do 07. 10. 2016 vrátane fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40), Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Nie je možné uchádzať sa o štipendiá na univerzity Oviedo, Vigo (Španielsko), Cagliari (Taliansko), Erfurt (Nemecko), Nantes, Reims (Francúzsko). Miesta sú už plne obsadené uchádzačmi z prvého kola výberového konania realizovaného v januári 2016.

V akademickom roku 2016/2017 bolo na fakultu pridelených 79 200 EUR, uskutočniť sa môže 34 študentských mobilít za účelom štúdia.

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na jednosemestrálne študijné pobyty v akademickom roku 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 11. 01. 2016 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Konečný výber študentov: O konečnom výbere študentov na študijný pobyt (informácia zverejnená v oznamoch – referátu pre MV) sa rozhodne, vtedy keď budeme vedieť koľko finančných prostriedkov nám bolo pridelené z Rektorátu Univerzity Mateja Bela.Počet outgoing študentov zodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov. Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus študijné pobyty na FF UMB v akademickom roku 2016/2017 bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní. Úvodné stretnutie sa uskutoční dňa 7.4.2016 o 13:00 h v učebni č. F 341 v budove na Tajovského 40. Účasť študentov na jednom stretnutí bola povinná. 


SMERNICA č. 5/2005 - VŠ o jednotnom rámci pre transparentnosť kvalifikácií a schopností, o uznávaní štúdia a o uznávaní dokladov o vzdelaní  


Stránka o členských krajinách Európskej únie (pobyt v krajine, štúdium v krajine, školné, ubytovanie, víza, študijné stáže, štipendiá a iné užitočné rady ....)

Zaujímavá stránka o Erasmus programe : http://www.myerasmus.com/