Erasmus+ (tlačivá)

Všeobecné materiály

 Videá objasňujú spôsob vzdelávania študentov, ktorí majú povinne pridelenú jazykovú licenciu v rámci mobility Erasmus+, KA103 

Čo je Online Linguistic Suport?

  • viac informácií o jazykových testoch
  • viac informácií o jazykových kurzoch
  • časté otázky

Jazykové testy a jazykové kurzy sú dostupné v jazykoch: DE, EN, ES, FR, IT, NL, CZ, DK, EL, PL, PT, SE.


Tlačivá na mobility v akademickom roku 2017/2018 - outgoing students and teachers

Študenti

Štúdium

Oznam o výberovom konaní na študijné mobility v akademickom roku 2017/2018.

OZNAM o dodatočnom výberovom konaní. - aktuálne

Praktická stáž

Oznam o výberovom konaní na praktické stáže v akademickom roku 2017/2018.

OZNAM o dodatočnom výberovom konaní. - aktuálne

Pedagógogia 

Oznam o výberovom konaní na prednáškové pobyt v akademickom roku 2017/2018

Oznam o dodatočnom výberovom konaní. - aktuálne

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov

Oznam o výberovom konaní na pobyt v akademickom roku 2017/2018.

Oznam o dodatočnom výberovom konaní. - aktuálne


Tlačivá na mobility v akademickom roku 2016/2017 - outgoing students and teachers

Študenti

Štúdium

Praktická stáž

Oznam o výberovom konaní na praktické stáže v akademickom roku 2016/2017

Pedagógogia 

Incoming pedagógovia: Staff Mobility for teaching. Mobility Agreement.

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov


Tlačivá na mobility v akademickom roku 2015/2016

Študenti

Štúdium

Praktická stáž

Pedagógogia 

Incoming pedagógovia: Staff Mobility for teaching. Mobility Agreement.

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov