Erasmus+ (tlačivá)

Všeobecné materiály (informácie pre študentov)

 Videá objasňujú spôsob vzdelávania študentov, ktorí majú povinne pridelenú jazykovú licenciu v rámci mobility Erasmus+, KA103 

Čo je Online Linguistic Suport? (viac informácií o jazykových testoch, viac informácií o jazykových kurzoch, časté otázky). Jazykové testy a jazykové kurzy sú dostupné v jazykoch: DE, EN, ES, FR, IT, NL, CZ, DK, EL, PL, PT, SE.


Tlačivá na mobility v akademickom roku 2018/2019 - outgoing students and teachers

Študenti

Štúdium

Oznam o výberovom konaní na študijné mobility v akademickom roku 2018/2019.

Praktická stáž - aktuálne

Oznam o výberovom konaní na praktické stáže v akademickom roku 2018/2019.

 • Prihláška - záujem o odbornú stáž v akademickom roku 2018/2019.
 • Životopis (formulár) - Návod na vyplnenie
 • Odborný program stáže 
 • Podrobný rozpis kritérií
  • Tlačivá po schválení pracovnej stáže (slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky):
  • Pracovný plán stáže (anglická verzia) - pred mobilitou (slovenská verzia)
  • Pracovný plán stáže (anglická verzia) - počas mobility (slovenská verzia)
  • Pracovný plán štáže (anglická verzia) - po mobilite (slovenská verzia)
  • Inštrukcie k používaniu Zmluvy o stáži

Pedagógogia 

Oznam o výberovom konaní na prednáškové pobyt v akademickom roku 2018/2019

 • Prihláška - prednáškový poyt v akademickom roku 2018/2019.
 • Podrobný rozpis kritérií
  • Tlačivá po schválení prednáškového pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky)
  • Program výučby - slovenská verzia
  • Program výučby - anglická verzia
  • Žiadosť do GD
  • Dohoda o prerušení pracovnej cesty
  • Certifikát o potvrdení dĺžky mobility
  • Správa so ZPC 

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov

Oznam o výberovom konaní na pobyt v akademickom roku 2018/2019.

 • Prihláška
 • Podrobný rozpis kritérií 
  • Tlačivá po schválení pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky)
  • Program školenia - anglická verzita
  • Program školenia - slovenská verzia
  • Žiadosť do GD
  • Certifikát o potvrdení dĺžky mobiliy
  • Správa so ZPC

Tlačivá na mobility v akademickom roku 2017/2018 - outgoing students and teachers

Študenti

Štúdium

Oznam o výberovom konaní na študijné mobility v akademickom roku 2017/2018.

OZNAM o dodatočnom výberovom konaní.

Praktická stáž - aktuálne, výzva otvorená do 21. 12. 2017

Oznam o výberovom konaní na praktické stáže v akademickom roku 2017/2018.

OZNAM o dodatočnom výberovom konaní. - aktuálne

Pedagógogia 

Oznam o výberovom konaní na prednáškové pobyt v akademickom roku 2017/2018

Oznam o dodatočnom výberovom konaní.

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov

Oznam o výberovom konaní na pobyt v akademickom roku 2017/2018.

Oznam o dodatočnom výberovom konaní.