Erasmus+ (tlačivá)

Všeobecné materiály

 Videá objasňujú spôsob vzdelávania študentov, ktorí majú povinne pridelenú jazykovú licenciu v rámci mobility Erasmus+, KA103 

Čo je Online Linguistic Suport?

 • viac informácií o jazykových testoch
 • viac informácií o jazykových kurzoch
 • časté otázky

Jazykové testy a jazykové kurzy sú dostupné v jazykoch: DE, EN, ES, FR, IT, NL, CZ, DK, EL, PL, PT, SE.


Tlačivá na mobility v akademickom roku 2017/2018 - outgoing students and teachers

Študenti

Štúdium

Oznam o výberovom konaní na študijné mobility v akademickom roku 2017/2018.

OZNAM o dodatočnom výberovom konaní. - aktuálne

Praktická stáž

Oznam o výberovom konaní na praktické stáže v akademickom roku 2017/2018.

OZNAM o dodatočnom výberovom konaní. - aktuálne

 • Prihláška - záujem o odbornú stáž v akademickom roku 2017/2018.
 • Prihláška na dodatočné výberové konanie. - aktuálne
 • Životopis (formulár) - Návod na vyplnenie
 • Odborný program stáže 
 • Podrobný rozpis kritérií
  • Tlačivá po schválení pracovnej stáže (slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky):
  • Pracovný plán stáže (AJ) - pred mobilitou (slovenská verzia)
  • Pracovný plán stáže (AJ) - počas mobility (slovenská verzia)
  • Pracovný plán štáže (AJ) - po mobilite (slovenská verzia)

Pedagógogia 

Oznam o výberovom konaní na prednáškové pobyt v akademickom roku 2017/2018

Oznam o dodatočnom výberovom konaní. - aktuálne

 • Prihláška - prednáškový poyt v akademickom roku 2017/2018.
 • Prihláška na dodatočné výberové konanie. - aktuálne
 • Podrobný rozpis kritérií
  • Tlačivá po schválení prednáškového pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky)
  • Program výučby - slovenský jazyk
  • Program výučby - anglický jazyk
  • Žiadosť do GD
  • Dohoda o prerušení pracovnej cesty
  • Certifikát o potvrdení dĺžky mobility
  • Správa so ZPC 

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov

Oznam o výberovom konaní na pobyt v akademickom roku 2017/2018.

Oznam o dodatočnom výberovom konaní. - aktuálne

 • Prihláška
 • Prihláška na dodatočné výberové konanie. - aktuálne
 • Podrobný rozpis kritérií 
 • Tlačivá po schválení pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky)
 • Program školenia (AJ) - (SJ)
 • Žiadosť do GD
 • Certifikát o potvrdení dĺžky mobiliy
 • Správa so ZPC 

Tlačivá na mobility v akademickom roku 2016/2017 - outgoing students and teachers

Študenti

Štúdium

Praktická stáž

Oznam o výberovom konaní na praktické stáže v akademickom roku 2016/2017

Pedagógogia 

Incoming pedagógovia: Staff Mobility for teaching. Mobility Agreement.

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov


Tlačivá na mobility v akademickom roku 2015/2016

Študenti

Štúdium

Praktická stáž

Pedagógogia 

Incoming pedagógovia: Staff Mobility for teaching. Mobility Agreement.

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov