Írsky, čínsky a turecký jazyk na FF UMB

Výberové predmety ponúkané Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici pre všetkých študentov UMB v akademickom roku 2017/2018:

  • Írsky jazyk, írske štúdie: Majella O'Meara - teanga2015@gmail.com
  • Turecký jazyk: lektor Bilal AKBEY - atakan1040@hotmail.com
  • Čínsky jazyk: Výučba čínskeho jazyka v akademickom roku 2017/2018 sa nebude realizovať.

ROZVRH na ZS akademického roka 2017/2018

  • Írske štúdie 1 (KAA-FF/1d-ajs-307/16) - Výučba začína 6. 10. 2017

Piatok: od 12:15 do 12:55 (7 hodina), Tajovského 51, učebňa K015

  • Írsky jazyk 1 (KAA-FF/1d-ajs-306/16) - Výučba začína 6. 10. 2017

Piatok: od 11:25 do 12:05 (6 hodina), Tajovského 51, učebňa K013

  • Turecký jazyk 1 (KAA-FF/1d-ajm-309/17), Turecký jazyk 3 (KAA-FF/1d-ajm-311/17) - Výučba začína 2. 10. 2017

Utorok: 10:40 - 12:05 (5,6) Tajovskeho 51, učebňa K015 

Streda: 16:10 - 17:40 (12,13), Tajovského 51, učebňa K037

Štvrtok: 14:35 - 16:05 (10,11), tajovského 51, učebňa K015

Študent si vyberie jeden z ponúkaných termínov a ten navštevuje. Rozsah predmetu: 2 hodiny týždenne.


 Zimný semester / Winter Term:

  • Bakalárske a magisterské štúdium / Bachelor and Master Stury:

KAA-FF/1d-ajs-306/16 Írsky jazyk 1 / Irish Language 1

KAA-FF/1d-ajs-307/16 Írske štúdie 1 / Irish Studies 1

KAA-FF/1d-ajm-309/17 Turecký jazyk 1 / Turkish Language 1

KAA-FF/1d-ajm-311/17 Turecký jazyk 3 / Turkish Language 3

KAA-FF/1d-ajm-305/17 Čínsky jazyk 1 / Chinese Language 1

KAA-FF/1d-ajm-307/17 Čínsky jazyk 3 / Chinese Language 3
 


 Letný semester / Summer Term:

  • Bakalárske a magisterské štúdium / Bachelor and Master Stury:

KAA-FF/1d-ajs-308/16 Írsky jazyk 2 / Irish Language 2

KAA-FF/1d-ajs-309/16 Írske štúdie 2 / Irish Studies 2

KAA-FF/1d-ajm-310/17 Turecký jazyk 2 / Turkish Language 2

KAA-FF/1d-ajm-312/17 Turecký jazyk 4 / Turkish Language 4

KAA-FF/1d-ajm-306/17 Čínsky jazyk 2 / Chinese Language 2

KAA-FF/1d-ajm-308/17 Čínsky jazyk 4 / Chinese Language 4