Orgány

Predseda správnej rady

Martin Schmidt

Martin Schmidt

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7321
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 321

Členovia správnej rady

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5031
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
031

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

Dekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7531, 048 446 7421
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
č.11

Členovia dozornej rady

 Ing. Oľga Kúchenová

Ing. Oľga Kúchenová

Vedúca ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7445
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

Tajomníčka a hospodárka

Ing. Bottková Ingrid

Ing. Bottková Ingrid

Tajomníčka

Telefónne číslo:
048 446 7423
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 23