Pracovníci dekanátu

Tajomníčka

Ing. Bottková Ingrid

Ing. Bottková Ingrid

Tajomníčka

Telefónne číslo:
048 446 7423
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 23

Sekretariát dekana a tajomníčky fakulty

Katarína Brišová

Katarína Brišová

Sekretárka, Sekretariát dekana a tajomníka

Telefónne číslo:
048 446 7422
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F022

Referát miezd a ľudských zdrojov

Ing. Kamila Sklenková

Ing. Kamila Sklenková

Referát miezd a ľudských zdrojov, Ochrana osobných údajov

Telefónne číslo:
048 446 7446
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 016

PhDr. Mária Srnková

PhDr. Mária Srnková

Referentka, Referát miezd a ľudských zdrojov, Registratúrne stredisko, Ochrana osobných údajov

Telefónne číslo:
048 446 7416
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 16

Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť

PhDr. Balážová Ingrid

PhDr. Balážová Ingrid

Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 14

Referát pre vedu a doktorandské štúdium

PhDr. Lucia Allmanová

PhDr. Lucia Allmanová

Telefónne číslo:
048 446 7621
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
14

Referát projektového manažéra

Mgr. Milena Konôpková

Mgr. Milena Konôpková

Projektová manažérka

Telefónne číslo:
048 446 7413
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 13

Referát pre marketing a vzťahy s verejnosťou

Ing. Fukasová Jana

Ing. Fukasová Jana

Referentka pre marketing

Telefónne číslo:
048 446 7878
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F017

Vedúca ekonomického oddelenia

 Ing. Oľga Kúchenová

Ing. Oľga Kúchenová

Vedúca ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7445
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Referentka ekonomického oddelenia

Šmahelová Lýdia

Šmahelová Lýdia

Referentka ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7418
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 018

Mgr. Kmeťová Monika

Mgr. Kmeťová Monika

Referentka ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7417
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 017

Erika Murínová

Erika Murínová

Referentka ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7476
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 9

Golianová Branislava

Golianová Branislava

Referentka ekonomického oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7409
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 009

Vedúci oddelenia pre informačné technológie

Šimko Štefan

Šimko Štefan

Vedúci oddelenia informačných technológií

Telefónne číslo:
048 446 7474
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

IT technik/Web Administrator

Bc. Mojmír Lehocký

Bc. Mojmír Lehocký

Oddelenie informačných technológií

Telefónne číslo:
048 446 7420
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

IT technik

Podsklan Ján

Podsklan Ján

Oddelenie informačných technológií

Telefónne číslo:
048 446 7471
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020

Vedúca útvaru prevádzky

Šúrová Dagmar

Šúrová Dagmar

Vedúca útvaru prevádzky

Telefónne číslo:
048 446 5175
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 005

Referentka správy majetku

Katarína Hrčková

Katarína Hrčková

Referát pre správu majetku

Telefónne číslo:
048 446 5120

Podateľňa

Mgr. Dagmara Chriašteľová

Mgr. Dagmara Chriašteľová

Podateľńa

Telefónne číslo:
048 446 7424
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F024

Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobová

vedúca študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7410
Kancelária:
F 010

Referentka študijného oddelenia

Mgr. Ivanna Feketa

Mgr. Ivanna Feketa

Referentka študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7426
Kancelária:
F 011 A

Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenková

Referentka študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7426
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Viera Urgelová

Viera Urgelová

Referentka študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7475
Kancelária:
F 011 B

Andrea Turanová

Andrea Turanová

Referentka študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7427
Kancelária:
F 011 B

Fakultná administrátorka AIS

Ing. Viera Pivarčeková

Ing. Viera Pivarčeková

Fakultný administrátor AIS

Telefónne číslo:
048 446 7425
Kancelária:
kancelária č. 25

Telefónna ústredňa

446 7111, Fax: 413 6153