Prenájom priestorov

Aula BelianaAula Beliana

Kapacita: 620 osôb
Vybavenie: klimatizácia, audio, video, možnosť tlmočníckeho zariadenia (simultánne alebo konzekutívne tlmočenie v spolupráci s Prekladateľskou a tlmočníckou spoločnosťou FF UMB), študentská kaviareň k dispozícii.

Prenájom je možný v piatok v poobedňajších hodinách a v sobotu.

Ďalšie informácie a ceny:

Šúrová Dagmar

Šúrová Dagmar

Vedúca útvaru prevádzky

Telefónne číslo:
048 446 5175
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K 005