Stáže na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad

5-mesačné stáže pre absolventov

DGT ponúka na svojom pracovisku 5-mesačné stáže pre absolventov, ktorí majú záujem zistiť, ako DGT pracuje, a získať prekladateľskú prax.

Vybratí uchádzači budú pridelení na prekladateľské oddelenie, ktoré pracuje na slovenských prekladoch. Stážisti vykonávajú rovnakú prácu ako zamestnanci, čiže prekladajú z aspoň dvoch úradných jazykov EÚ. Ich preklady revidujú skúsení pracovníci. V niektorých prípadoch sú stážisti pridelení do niektorého z administratívnych oddelení.

Grant a hodnotenie

  • Stážisti dostávajú grant vo výške 1.071,19 eur mesačne.
  • Stáže na Komisii začínajú vždy 1. marca a 1. októbra.
  • Uzávierka prihlášok je 1. septembra pre stáže so začiatkom v marci a 31. januára pre stáže so začiatkom v októbri.

Keďže dopyt ďaleko presahuje obmedzený počet miest každoročne dostupných pre stážistov, nemôžme vyhovieť každému uchádzačovi.

Ak sa chcete prihlásiť na stáž, musíte splniť tri základné požiadavky.

  • Musíte byť držiteľom univerzitného titulu (minimálna úroveň bakalára);
  • Musíte byť schopní prekladať do svojho materinského alebo hlavného jazyka z dvoch úradných jazykov Európskej únie, z ktorých jeden musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina;
  • Nesmiete byť absolventom stáže v inej európskej inštitúcii alebo orgáne, ktorá trvala viac ako 6 týždňov.

Ak tieto požiadavky spĺňate, vyplňte elektronický formulár dostupný na webových stránkach Kancelárie pre stáže. Na stránky je univerzálny prístup a každá etapa procesu je tam jasne vysvetlená.

PRIHLÁSIŤ SA NA STÁŽ

Upozornenie:

Upozorňujeme vás, že formulár možno vyplniť len v období od 1. júna do 1. septembra v prípade stáže, ktorá začína v marci nasledujúceho roka, a v období od 3. do 31. januára v prípade stáže, ktorá začína v októbri toho istého rok.

Viac informácií nájdete v pdf súbore: prekladateľské stáže v európskych inštitúciách