test copy

test copy paste

5-mesačné stáže pre absolventov

DGT ponúka na svojom pracovisku 5-mesačné stáže pre absolventov, ktorí majú záujem zistiť, ako DGT pracuje, a získať prekladateľskú prax.

Vybratí uchádzači budú pridelení na prekladateľské oddelenie, ktoré pracuje na slovenských prekladoch. Stážisti vykonávajú rovnakú prácu ako zamestnanci, čiže prekladajú z aspoň dvoch úradných jazykov EÚ. Ich preklady revidujú skúsení pracovníci. V niektorých prípadoch sú stážisti pridelení do niektorého z administratívnych oddelení.

5-mesačné stáže pre absolventov

DGT ponúka na svojom pracovisku 5-mesačné stáže pre absolventov, ktorí majú záujem zistiť, ako DGT pracuje, a získať prekladateľskú prax.

Vybratí uchádzači budú pridelení na prekladateľské oddelenie, ktoré pracuje na slovenských prekladoch. Stážisti vykonávajú rovnakú prácu ako zamestnanci, čiže prekladajú z aspoň dvoch úradných jazykov EÚ. Ich preklady revidujú skúsení pracovníci. V niektorých prípadoch sú stážisti pridelení do niektorého z administratívnych oddelení.

5-mesačné stáže pre absolventov

DGT ponúka na svojom pracovisku 5-mesačné stáže pre absolventov, ktorí majú záujem zistiť, ako DGT pracuje, a získať prekladateľskú prax.

Vybratí uchádzači budú pridelení na prekladateľské oddelenie, ktoré pracuje na slovenských prekladoch. Stážisti vykonávajú rovnakú prácu ako zamestnanci, čiže prekladajú z aspoň dvoch úradných jazykov EÚ. Ich preklady revidujú skúsení pracovníci. V niektorých prípadoch sú stážisti pridelení do niektorého z administratívnych oddelení.