Toto je článok a sekcie

Predseda Vedeckej rady

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5031
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
031

Podpredseda Vedeckej rady

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Prodekan, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7326, 048 446 7419
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F326

Predseda Redakčnej rady

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5031
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
031

Podpredseda Redakčnej rady

Mgr. Anna Slatinská, PhD.

Mgr. Anna Slatinská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, od 6. 4. 2017 na materskej dovolenke

Telefónne číslo:
048 446 5033
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K033

Členovia Vedekej rady

 • doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
 • Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
 • prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
 • Prof. Dr. Michal Harpáň
 • PhDr. Anita Huťková, PhD.
 • univ. doc. Kegyesné dr. Szekeres Erika
 • doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
 • Dr. Dušan Kováč Petrovský, PhD.
 • doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.
 • prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
 • doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jozef Sipko, CSc.
 • prof. Larisa Sugay, DrSc.
 • doc. Dr. Tunde Tuska, PhD.
 • prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.
 • doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc.

Členovia Redakčnej rady

 • Mgr. Paulína Kováčová
 • Mgr. Katarína Krejči
 • Mgr. Lucia Čendulová