Disciplinárna komisia

Predseda:

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. - prodekan pre pedagogickú činnosť

 

Členovia:

Mgr. Patrik Kunec, PhD. - Katedra histórie

Mgr. Miroslava Rošková, PhD. - Katedra telesnej výchovy a športu

PaedDr. Stanislava Stráňavská - študentka

Bc. Margita Vojtkuľáková - študentka

Lenka Mužilová - študentka