Prihlasovanie na predmety I. etapa - na rok 2017/2018

Pripomíname študentom, že v termíne od  01. 04. 2017  do  09. 05. 2017  bude AIS2 otvorený na  I. etapu prihlasovania sa na predmety na akademický rok 2017/2018.

Všetci študenti (okrem aktuálnych končiacich) si majú v tomto období vytvoriť zápisný list na rok 2017/2018 a zapísať si doň P, PV a V predmety na zimný aj letný semester.

 

 

Študenti  aktuálneho II. roku bakalárskeho stupňa štúdia sú povinní zapísať si do zápisného listu na rok 2017/2018

aj predmet  "Štátna skúška Obhajoba bakalárskej práce" za 10 kreditov.

Študent, ktorý nebude mať tento predmet v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.

 

 

Študenti  aktuálneho I. roku magisterského stupňa štúdia sú povinní zapísať si do zápisného listu na rok 2017/2018

aj predmet  "Štátna skúška Obhajoba diplomovej práce"  za 20 kreditov

 

resp. pri učiteľských študijných programoch predmety v kombinácii

"Štátna skúška Teória a didaktika prvého predmetu" za 2 kredity

"Štátna skúška Teória a didaktika druhého predmetu" za 2 kredity

+ predmet "Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou" za 16 kreditov.

Študent, ktorý nebude mať tieto predmety v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.