Prihlasovanie na predmety III. etapa - na rok 2016/2017

Pripomíname študentom, že v termíne od  06. 02. 2017  do  19. 02. 2017  bude AIS2 otvorený na  III. etapu prihlasovania sa na predmety na akademický rok 2016/2017.

Všetci študenti si môžu v tomto období ešte pridať predmety do zápisného listu na letný semester 2016/2017.

Odoberať predmety zo ZL je možné iba na študijnom oddelení a iba z dôvodov uvedených v príslušnom študijnom poriadku.

 

 

Študenti aktuálneho III. roku bakalárskeho stupňa štúdia (+ nadštandard) v dennej forme a všetci končiaci študenti v externej forme si môžu ešte zapísať do zápisného listu na rok 2016/2017

aj predmety štátnej skúšky s 0 kreditovou hodnotou.

Študent, ktorý nebude mať tieto predmety v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.

 

 

Študenti  aktuálneho II. roku magisterského stupňa štúdia v dennej forme si môžu ešte zapísať do zápisného listu na rok 2016/2017

aj predmet  "Štátna skúška Obhajoba diplomovej práce"  za 20 kreditov

 

resp. pri učiteľských študijných programoch aj predmety

"Štátna skúška Teória a didaktika prvého predmetu"  za 2 kredity

"Štátna skúška Teória a didaktika druhého predmetu" za 2 kredity,

+ predmet "Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou" za 16 kreditov.

Študent, ktorý nebude mať tieto predmety v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.