Naší úspešní absolventi

Mgr. Petra Horníková

Študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

Profesionálne úspechy:

Luxemburg: korektor a revízor textov sekundárnej legislatívy EÚ v rámci príprav na vstup Slovenskej republiky do EÚ

Súčasné pôsobenie:

Hlavný terminológ a revízorzástupca vedúceho slovenského prekladateľského oddelenia vo Výbore regiónov a Európskom hospodárskom a sociálnom výbore


Mgr. Jakub Urik, M. A.

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry, študijný program: európske kultúrne štúdiá

Profesionálne úspechy:

Profesionálna stáž v Európskom parlamente - Brusel, Stálom Zastúpení SR pri Rade Európy - Štrasburg

Ocenenia:

Cena dekana Fakulty humanitných vied UMB

Súčasné pôsobenie:

Stále zastúpenie SR pri EÚ, Brusel (Belgicko)


PhDr. Zita Stone

Študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

Profesionálne úspechy:

PhD in Business Management (University of Kent in Canterbury, 2007/2011)

Ocenenia:

Assistant Lecturer at the University of Kent, UK (2008/2010)Adjunct Professor at George Mason University, USA (2010/2011)Lecturer in Strategy at the University of Kent, UK (2011 – present)

Súčasné pôsobenie:

Kent Business School, University of Kent at Canterbury, United Kingdom


Mgr. Pavol Hurajt

Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy

Profesionálne úspechy:

3. miesto ZOH Vancouver, CAN

Ocenenia:

 r. 2010 Bronzové olympijské kruhy

Súčasné pôsobenie:

VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA


Mgr. Ivan Báthory

Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy

Profesionálne úspechy:

Účastník piatich ZOH,9 krát na Majstrovstvách sveta, 4x zlatá medaila na Svetovej zimnej univerziáde v Korejskom Muju Chonju

Ocenenia:

Lyžiar roka2011 – Pamätná medaila ministra vnútra SR p. Lipšica za dlhoročnú reprezentáciu

Súčasné pôsobenie:

Kondičný tréner a konzultant techniky v behu na lyžiach


Mgr. Elena Kaliská

Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy

Profesionálne úspechy:

1. miesto LOH 2008, Peking, CHINA – kategória K11. miesto LOH 2004, Atény, GRE – kategória K14. miesto LOH 2000, Sydney, AUS – kategória K119. miesto LOH 1996

Ocenenia:

2007 najúspešnejšia slovenská kajakárka

Súčasné pôsobenie:

AŠK KTK Dukla Liptovský Mikuláš


 

PhDr. RNDr. Jana Orlická

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Európske kultúrne štúdia

Ocenenia:

Držiteľka Ceny primátora Banskej Bystrice

Súčasné pôsobenie:

Riaditeľka umeleckej agentúry, šansonierka, džezová a etnospeváčka


Mgr. Pavol Čobirka

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Európske kultúrne štúdia

Súčasné pôsobenie:

Projektový manažér Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu


Mgr. Liliana Bičanová

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Európske kultúrne štúdia

Súčasné pôsobenie:

Asistentka oddelenia edície pre verejnosť, delegátov a trvalé zastúpenia Generálneho sekretariátu Rady Európy.