Predĺženie podávania prihlášok na Bc. stupeň štúdia

UCHÁDZAČI POZOR!

 

Na základe uznesenia č. 1/6-2017 grémia dekana FF UMB zo dňa 30. 3. 2017 sa predlžuje

obdobie na prijímanie prihlášok na bakalársky stupeň

v dennej, príp. v externej forme štúdia

do 15. mája 2017 na všetky študijné programy

s okrem nižšie uvedených študijných programov:

 

 

anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra

slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a kultúra

anglický jazyk a kultúra – aplikovaná etika

anglický jazyk a kultúra – filozofia

anglický jazyk a kultúra – história

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

(na všetky ostatné kombinácie s telesnou výchovou, resp. rekreológia je možnosť podávania prihlášok do 15.5.2017)