Prípravné kurzy na prijímacie skúšky 2017/2018

FF UMB v Banskej Bystrici organizuje prípravné kurzy na prijímacie skúšky na bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2017/2018 z predmetov:

- anglický jazyk

- telesná výchova

 

Prípravný kurz na prijímaciu skúšku z anglického jazyka

Prípravný kurz na prijímaciu skúšku z telesnej výchovy - KURZ JE ZRUŠENÝ