prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7327, 048 446 6219
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
327

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 15:00
Piatok
-
Vzhľadom na moje početné pracovné cesty prosím kontaktovať ma kvôli konzultácii vopred emailom.

Kde ma nájdete

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: 327
Telefón: 048 446 7327, 048 446 6219
Email: alexandra.bitusikova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Alexandra Bitušíková ukončila etnológiu a získala titul PhD na SAV a Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v Ústave vedy a výskumu, teraz Inštitúte sociálnych a kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (v rokoch 1993 – 2000 ako riaditeľka). V rokoch 2001-2008 pôsobila v Európskej komisii a neskôr v Asociácii európskych univerzít (EUA) v Bruseli, kde sa zaoberala reformami doktorandského štúdia v Európe. Jej vedeckým záujmom sú urbánne štúdiá, postsocialistická transformácia v strednej Európe, sociálne hnutia, diverzita, identita, kultúrne dedičstvo a gender. Je autorkou mnohých domácich a zahraničných publikácií a riešiteľkou početných domácich a zahraničných vedeckých projektov (najmä 5RP, 6RP a 7RP). Od roku 2012 je národnou delegátkou pre socioekonomické a humanitné vedy v 7. Rámcovom programe a Horizonte 2020. Od roku 2014 je prorektorkou pre vedu na UMB v Banskej Bystrici.

 

 

Alexandra Bitušíková received her PhD in ethnology/ social anthropology from the Slovak Academy of Sciences and Comenius University in Bratislava, Slovakia. Since 1991 she has been working at the Research Institute, now Institute of Social and Cultural Studes of Matej Bel University as a researcher (in 1993-2000 as the Director of the institute). In 2001-2008 she worked in the European Commission, DG Research, and later in the European University Association in Brussels where she was responsible for the area of doctoral education in Europe. Her research interests include urban studies, post-socialist transformation in Central Europe, social movements, diversity, identity, cultural heritage and gender. She published a number of scientific papers and books and has been participating in many research projects (mainly FP5, FP6 and FP7). Since 2012 she has been a national delegate for SSH in FP7 and H2020. She is Vice-Rector for Research at Matej Bel University (since 2014). 

Kontaktný formulár

=