Pracovné cesty v ZS 2019/20

Z dôvodu domácich a zahraničných pracovných ciest (konferencie, výskum) budem počas ZS 2019/20 mimo pracoviska v nižšie uvedených termínoch. Počas týchto pracovných dní sa nebudú realizovať kurzy pod mojím vedením ani konzultačné hodiny. V prípade potreby ma kontaktujte emailom.

24. - 27. septembra 2019 = konferencia v Uppsale (S)

29. septembra - 2. októbra 2019 = konferencia v Báčskom Petrovci (RS)

15. - 16. októbra 2019 = konferencia v Banskej Bystrici 

20. - 26. októbra 2019 = pracovné stretnutia v Ľubľane a Koperi (SI)

3. - 8. novembra 2019 = pracovné stretnutia a výskum v Ústí n. L. a Prahe (CZ)

13. - 16. januára 2020 = pracovný seminár v Paríži (FR)