Publikačná činnosť

Colonization of the Lower Land by Slovak ethnic communities

Autori: KMEŤ, Miroslav – HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Seobe od antike do danas / Migrations from Atniquity to the Present Days. Novi Sad : Filozofski Fakultet Univerziteta v Novom Sadu. Novi Sad : Filozofski Fakultet Univerziteta v Novom Sadu, 2019.

„Vše ve státě, nic mimo stát, nic proti státu!“ Fenomén fašismu na příkladu fašistické Itálie

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Od bouře k bouři. Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918 – 1938). Praha : Academia, 2019, s. 469 – 496.

„V pevnom zväzku s druhou vlasťou“. Kultúrne interakcie juhoslovanských Slovákov v kontexte československo-juhoslovanských vzťahov (1918 – 1939)

Autori: HRUBOŇ, Anton – MIČKO, Peter
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: MEDVEĎOVÁ, A. (ed.): Sto rokov slovenského gymnázia v Petrovci. Báčsky Petrovec - Čelarovo : Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom - Štampa, 2019, s. 109 - 118.

„Národná revolúcia sa neskončila!“: Premena Slovenska z autoritatívneho na národnosocialistický štát

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 30, 2019, č. 3, s. 14 – 19.

„S Ríšou naveky a nikdy inak!“: Otázka budúcnosti Slovenska a slovenského národa v Hitlerovej Európe

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 30, 2019, č. 3, s. 28 – 35.

„Do zbrane proti pučistom!“ SNP potláčala aj Hlinkova garda

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: HistoryWeb.sk, roč. 8, 7. 10. 2019.
Ludacka citanka.jpg

Ľudácka čítanka. Sila propagandy, propaganda sily

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Bratislava : Premedia, 2019, 328 s.

„Preč s boľševikmi!“ Plány ľudáckeho politického exilu na porážku komunistického režimu

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: ŠMIGEĽ, M. (ed.): Ozbrojený protikomunistický odpor v strednej a východnej Európe (1944 – 1953). Politické, vojenské, právne a etické aspekty. Banská Bystrica : Belianum, 2019.

„Finis Belli“. Fungovanie mocenských štruktúr ľudáckeho režimu v Kremnici počas nemeckej okupácie Slovenska

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: SIVOŠ, J. (ed.): Kremnica v dejinách 20. storočia. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2019.
slovenski evanjelici na dolnej zemi.pdf

Slovenskí evanjelici a. v. na Dolnej zemi v rokoch 1938 – 1945 (K vzťahu kultúrneho zázemia a politiky v čase druhej svetovej vojny)

Autori: HRUBOŇ, Anton – MIČKO, Peter
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Studia Historica Nitriensia, roč. 22, 2018, č. 2, s. 335 – 361.
hruboň - mičko_slovaks in yugoslavia WWII.pdf

Slovaks in Yugoslavia and in its Territories under Foreign Occupation during World War II (An Overview of Dominant Features of Minority´s Life)

Autori: HRUBOŇ, Anton – MIČKO, Peter
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Istraživanja: Journal of Historical Researches, 29, 2018, s. 163 – 175.
Výpovedná hodnota a limity prameňov retribučného súdnictva.pdf

Výpovedná hodnota a limity prameňov retribučného súdnictva na Slovensku (Netradičné úvahy nad interpretačnými problémami na pozadí jednej kauzy príslušníkov Hlinkovej gardy)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: SYRNÝ, M. a kol.: Slovensko a Európa v roku 1947. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2018, s. 68 – 79.
2018 Alexander Mach.jpg

Alexander Mach. Radikál z povolania

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Bratislava : Premedia, 2018, 440 s.

Náš Ružomberok na historických pohľadniciach

Autori: HRUBOŇ, Antonín – HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Partizánska Ľupča : AntOn Solutions, 2018, 240 s.

Trinásta komnata Tisovho režimu. Sex a sexualita na Slovensku v rokoch 1939 – 1945

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 29, 2018, č. 5, s. 62 – 68.

Tukova aféra. Najsledovanejší proces v dejinách prvej republiky

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 29, 2018, č. 6, s. 66 – 73.
ohlas druhej viedenskej arbitraze.pdf

Ohlas druhej Viedenskej arbitráže na Slovensku

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: MÂRZA, R. – SYRNÝ, M. a kol.: Dve viedenské arbitráže (1938, 1940) z pohľadu slovenskej a rumunskej historiografie. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2018, s. 32 – 40.
prva viedenska arbitraz.pdf

Prvá Viedenská arbitráž a Slovensko (medzinárodné súvislosti, výsledky a dôsledky)

Autori: RISTVEYOVÁ, Katarína – HRUBOŇ, Anton – MITÁČ, Ján
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: MÂRZA, R. – SYRNÝ, M. a kol.: Dve viedenské arbitráže (1938, 1940) z pohľadu slovenskej a rumunskej historiografie. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2018, s. 12 – 25.

Situácia slovenských evanjelikov a. v. v Maďarsku v rokoch 1938 – 1945

Autori: HRUBOŇ, Anton – MIČKO, Peter
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2018, s. 135 – 142.

„Ešte treba dlho čakať...“. Fragmenty väzenských zápiskov Alexandra Macha z konca 40. rokov

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Vojnová kronika, roč. 6, 2017, č. 2, s. 50 – 58.
Dole_s_fasistami_Vyrovnavanie_sa_s_pred.pdf

„Dole s fašistami!“ Vyrovnávanie sa s predstaviteľmi režimov nemeckej sféry vplyvu po druhej svetovej vojne

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: SYRNÝ, M. a kol.: Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. Banská Bystrica : Múzeum SNP – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici – Historický ústav SAV – Vojenský historický ústav, 2017, s. 100 – 112.
VN (2).jpg

Vojenská nemocnica v Ružomberku na historických pohľadniciach a fotografiách

Autori: HRUBOŇ, Anton – HRUBOŇ, Antonín
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Partizánska Ľupča : AntOn Solutions, 2017, 92 s.
Migracne pohyby z krajin a medzi krajinami V4.pdf

Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4 v historickej perspektíve (Vybrané problémy). Vysokoškolské učebné texty

Autori: HRUBOŇ, Anton a kol.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, 2017, 160 s.
Historia historikov.pdf

„História historikov“. Kariérne sínusoidy historikov z Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici v kontexte spoločenského odmäku a normalizácie po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Historický časopis, roč. 65, 2017, č. 3, s. 385 – 410.

From privileged to persecuted minority. German minority in Slovakia during and after the World War II

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Acta iuridicia Lebusana: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges, vol. 5, s. 89 – 101.
Budovanie kultu Jozefa Tisa.pdf

Budovanie kultu Jozefa Tisa

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Kultúrne dejiny, roč. 8, 2017, č. 2, s. 213 – 239.
Odboj alebo bezvyhliadkova diplomacia.pdf

Odboj alebo bezvyhliadková diplomacia? Pôsobenie Ferdinanda Ďurčanského v Nemeckej spolkovej republike v kontexte aktivít slovenskej politickej emigrácie

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: VARINSKÝ, V. (ed.): K identifikácii protikomunistického odboja (slovenský aspekt v medzinárodnom kontexte). Banská Bystrica : Belianum, 2017, s. 123 – 155.

Prvá Viedenská arbitráž a Slovensko (medzinárodné súvislosti, výsledky a dôsledky)

Autori: RISTVEYOVÁ, Katarína – HRUBOŇ, Anton – MITÁČ, Ján
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Vojnová kronika, roč. 6, 2017, č. 2, s. 4 – 12.
Primul arbitraj de la Viena şi Slovacia.pdf

Primul arbitraj de la Viena şi Slovacia (context internaţional, rezultate şi consecinţe)

Autori: RISTVEYOVÁ, Katarína – HRUBOŇ, Anton – MITÁČ, Ján
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Cele două arbitraje de la Viena (1938, 1940) din perspectiva istoriografiilor română şi slovacă. Cluj-Napoca : Argonaut, 2017, s. 111 – 128
Primul arbitraj de la Viena şi Slovacia.pdf

Ecourile celui de-al doilea arbitraj de la Viena in Slovacia

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Cele două arbitraje de la Viena (1938, 1940) din perspectiva istoriografiilor română şi slovacă. Cluj-Napoca : Argonaut, 2017, s. 137 – 147.
Vojtech_Tuka_Necitatelny_karierny_obojzi.pdf

Nečitateľný kariérny obojživelník? Politické kotrmelce Vojtecha Tuku v prúde prvej polovice 20. storočia

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 27, 2016, č. 3, s. 20 – 27.
Ferdinand_Durcansky_Plany_medzi_snom_a_r.pdf

Ferdinand Ďurčanský. Plány medzi snom a realitou

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 27, 2016, č. 3, s. 12 – 19.

Oddziały pogotowia Hlinkowej Gwardii na Orawie

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: KOWALSKI, R. (ed.): W służbie Rzeczypospolitej. Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych. Nowy Targ : Polskie Towarzystwo Hystoryczne, 2016, s. 177 – 192.
Franz_Karmasin_Hitlerova_prava_ruka_na_S.pdf

Franz Karmasin. Hitlerova pravá ruka na Slovensku

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 27, 2016, č. 3, s. 38 – 42.
Alexander_Mach_Mocny_muz_kontrastov_Alex.pdf

Alexander Mach. Mocný muž kontrastov

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 27, 2016, č. 3, s. 33 – 37.
14289832_10206708138934075_4070691576496608604_o.jpg

Cesty nemeckej kultúry v toku storočí. Historický prierez od počiatkov po prah súčasnosti (Vysokoškolská učebnica)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB, 2016, 224 s.

Medzi urbánnou a národnou prináležitosťou: Premeny a špecifiká identity obyvateľov mesta Komárno v dynamike 20. storočia

Autori: RISTVEYOVÁ, Katarína – HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Kreativní město. Kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016, s. 233 – 241.

Slovensko ako štátoprávny problém na ceste k obnove Československa roku 1945 očami slovenských politických strán (východiská, predstavy, očakávania a realita)

Autori: HRUBOŇ, Anton – SYRNÝ, Marek
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, roč. 8, 2016, č. 2, s. 35 – 65.

Rabovanie majetku na Slovensku v období nemeckej okupácie (september 1944 – apríl 1945) a jeho právne postihy

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes. Brno – Ostrava : The European Society for History of Law – KEY Publishing, 2016, s. 115 – 124.
slov-sov_1939_1941 (1).pdf

Slovacko-sovetskie otnošenija 1939 – 1941 gg

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Pracy gistaryčnaga fakuľteta BDU. Minsk : Belaruski dejaržauny universitet, roč. 11, 2016, s. 227 – 238.
Taliansky_fasizmus_ako_modernizacny_prvo.pdf

Taliansky fašizmus ako modernizačný prvok slovenskej politickej scény v medzivojnovom a vojnovom období

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Vojnová kronika, roč. 5, 2016, č. 2, s. 3 – 13.

Influence of Italian fascism on political scene of interwar Slovakia (1922 – 1938)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: East European history, vol. 2, 2016, no. 2 (4), s. 58 – 65.
Alexander_Mach_a_slovenski_komunisti_Ale.pdf

Alexander Mach a komunisti na Slovensku (Sonda do problematiky)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: KINČOK, B. a kol.: Gustáv Husák a jeho doba (Komunistické hnutie a komunistická strana na Slovensku v 20. storočí). Bratislava : Ústav pamäti národa, 2015, s. 71 – 87.
NOF a Slovensko_obalka1.jpg

„Blaho vlasti – zákon najvyšší!“ Národná obec fašistická a Slovensko (1926 – 1938)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Ružomberok : Historia nostra, 2015, 205 s.

Z režimu do režimu. Dynamický rok 1945 a Slovensko

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 26, 2015, č. 5, s. 44 – 49.
Fasisticky_mytus_znovuzrodenia_v_kontext.pdf

Fašistický mýtus znovuzrodenia v kontexte ideológie Národnej obce fašistickej a Rodobrany

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Český časopis historický, roč. 113, 2015, č. 2, s. 454 – 487.
HRUBON_A._K_identifikacii_protikomunisti.pdf

K identifikácii protikomunistického odboja na Slovensku (o interpretačnom labyrinte jeho historickej, právnej a spoločenskej roviny)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Historický časopis, roč. 63, 2015, č. 3, s. 503 – 516.
Za_slovensky_stat_za_Novu_Europu_Hlinko (2).pdf

„Za slovenský štát, za Novú Európu!“ Hlinkova garda v období nemeckej okupácie

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Múzeum SNP – AntOn Solutions, 2015, 222 s.

K histórii žandárstva počas nemeckej okupácie Slovenska

Autori: HRUBOŇ, Anton – IGAZ, Tomáš
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: KOVÁČOVÁ, V. a kol.: Slovensko v roku 1945. Oslobodenie Slovenska 1944 – 1945. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2015.

Nad Hradčanmi otáznik: Zákulisie a priebeh prezidentských volieb v Československu roku 1935

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 26, 2015, č. 12, s. 70 – 73.
Viedenske_arbitraze_ako_determinanty_pol.pdf

Viedenské arbitráže ako determinanty politických režimov na Slovensku a v Rumunsku v období druhej svetovej vojny (pokus o analýzu paralel a špecifík)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Vojenská história, roč. 19, 2015, č. 4, s. 94 – 108.
Dovidenia_Slovensko_Evakuacia_rezimovyc.pdf

„Dovidenia, Slovensko!“ Evakuácia režimových činovníkov a vojenských jednotiek z územia Slovenskej republiky v prvých mesiacoch roku 1945

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: ŠMIGEĽ, M., TIŠLIAR, P. a kol.: Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 408 – 424.

Zrod radikála. Mladosť a začiatky Alexandra Macha na politickej scéne

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 25, 2014, č. 1, s. 68 – 72.

Príliš krátko na výslní: Vláda Ferenca Szálasiho v Maďarsku

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 25, 2014, č. 4, s. 66 – 72.
Poznamky_k_politickym_aktivitam_slovensk.pdf

Poznámky k aktivitám slovenského politického exilu začiatkom 50. rokov z pohľadu agendy Zahraničného úradu Nemeckej spolkovej republiky

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: HRUBOŇ, A., JANKECH, J., RISTVEYOVÁ, K. (ed.): Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 III.: Menšiny. Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 234 – 246.
Dve_dejstva_tisicok_tragedii_Deportacie.pdf

Dve dejstvá tisícok tragédií: Deportácie Židov zo Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny (Pokus o bilanciu)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: ŠMIGEĽ, M., TIŠLIAR, P. a kol.: Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948). Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 248 – 286.

Koniec ľudáckeho Slovenska. Vplyv Slovenského národného povstania na kolaps režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 25, 2014, č. 8, s. 70 – 74.

Podiel Hlinkovej gardy na represáliách a vojnových zločinoch v období nemeckej okupácie Slovenska

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Vojnová kronika, roč. 3, 2014, č. 1, s. 37 – 49.
Historicko-pravne_otazky_sexuality_a_sex.pdf

Historicko-právne otázky sexuality a sexuálnych trestných činov v Slovenskej republike 1939 – 1945 (niektoré aspekty problematiky)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (ed.): Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava – Brno : Key Publishing – The European Society for History of Law, 2014, s. 185 – 193.
Medzi_dobrym_umyslom_a_zneuzitim_Janosik.pdf

Medzi dobrým úmyslom a zneužitím: Jánošíkovská tradícia na Slovensku v rokoch 1938 – 1989

Autori: HRUBOŇ, Anton – KRIŠTOFÍK, Juraj
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: NEMEC, M., VÍTEK, P. (ed.): Zbojníctvo na Slovensku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 147 – 159.

Slovenská otázka v politike Národnej obce fašistickej v rokoch 1938 – 1939

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: TAUCHEN, J., SCHELLE, K. (ed.): Období nesvobody 1938 – 1945. Brno - Ostrava : The European Society for History of Law - Key Publishing, 2014, s. 12 – 23.
Slovensky_narodny_socializmus_v_koncepci.pdf

Slovenský národný socializmus v koncepciách Štefana Polakoviča a Stanislava Mečiara (Dva návrhy posalzburského smerovania prvej Slovenskej republiky)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: HRUBOŇ, A., LEPIŠ, J., TOKÁROVÁ, Z. (ed.): Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014, s. 20 – 34.

Organizácia a bojové nasadenie pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy na území Pohronskej župy

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: HRUBOŇ, A., LEPIŠ, J., KUBUŠ, M. (ed.): Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 I.: Veľké udalosti a fenomény rokov 1938 – 1989 v regiónoch Slovenska. Bratislava : Ústav pamäti národa – Historia nostra, 2014, s. 222 – 251.
komarno.jpg

„Prinavrátené“ Komárno: Prehľad spoločensko-politického vývoja mesta v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na menšinovú otázku. Komárom „visszatért“: Társadalmi–politikai helyzetkép a város életéről 1938–1945 között, különös tekintettel a kisebbségi kérdésre

Autori: HRUBOŇ, Anton - RISTVEYOVÁ, Katarína
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Krakov – Ružomberok : Spolok Slovákov v Poľsku – Historia nostra, 2014, 128 s.

Hlinkova garda v siločiarach domácej politiky v zlomovom roku 1943

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, Tomus 17, s. 78 – 93.

Ako zomrel odbojár Mirko Nešpor?

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Vojnová kronika, roč. 2, 2013, č. 1, s. 39 – 46.

Spoločensko-politický vývoj Komárna v rokoch 1938 – 1945 (1. časť): Od revízie po stabilizovanie režimu

Autori: RISTVEYOVÁ, Katarína – HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Historický zborník, 23, 2013, č. 1, s. 95 – 114.

Spoločensko-politický vývoj Komárna v rokoch 1938 – 1945 (2. časť): Od stabilizovania maďarského režimu do znovupričlenenia k Československu

Autori: RISTVEYOVÁ, Katarína – HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Historický zborník, 23, 2013, č. 2, s. 91 – 108.
Partizani_na_Slovensku_v_zrkadle_histori (1).pdf

Partizáni na Slovensku v zrkadle historiografie

Autori: HRUBOŇ, Anton – KRIŠTOFÍK, Juraj
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: HRUBOŇ, A., KRIŠTOFÍK, J. (ed.): Partizáni a Slovensko. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 11 – 29.

I. poľný prápor Hlinkovej gardy v ofenzíve proti Povstaniu

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Druhá svetová, roč. 8, 2013, č. 1, s. 1 – 12.

Bankrot veľkých vízií: Národná obec fašistická a Slovensko (1926 – 1938)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: MIČKO, P. a kol.: V turbulentnom tridsaťročí: Kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918 – 1948. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 37 – 67.
Situacia_vo_vybranych_slovenskych_okreso.pdf

Situácia vo vybraných slovenských okresoch v hláseniach poverencov Úradu propagandy na prelome rokov 1944/1945

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Pamäť národa, roč. 9, 2013, č. 2, s. 53 – 64. ISSN 1336-6297

Hlinkova garda a partizáni

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: HRUBOŇ, A., KRIŠTOFÍK, J. a kol.: Partizáni a Slovensko. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 109 – 149.

Oslobodenie alebo okupácia Komárna? Osudy mesta po Viedenskej arbitráži

Autori: HRUBOŇ, Anton – RISTVEYOVÁ, Katarína
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 24, 2013, č. 11, s. 64 – 70.

Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy na Orave

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Almanach Slováci v Poľsku XIII. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, s. 159 – 179. ISSN 1233-0205

Podoby európskej krajnej pravice v rokoch druhej svetovej vojny

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Vojnová kronika, roč. 1, 2012, č. 2, s. 3 – 13. ISSN 1338-6379
Nove_zistenia_o_represaliach_POHG_a_Eins.pdf

Nové zistenia o represáliách POHG a Einsatzkommanda 14 v Nemeckej v správach agenta ŠtB

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 4. ISSN 1335-3314

Hlinkova garda medzi Povstaním a zánikom prvej Slovenskej republiky

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 23, 2012, č. 10, s. 58 – 64. ISSN 1335-6550
Hlinkova_garda_na_spolocensko-politickej.pdf

Hlinkova garda na spoločensko-politickej scéne Slovenska v roku 1941

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: SYRNÝ, M. a kol.: Slovensko v roku 1941: politika, armáda, spoločnosť. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012, s. 105 – 116. ISBN 978-80-89514-07-6

Hlinkova garda na území Pohronskej župy (Organizácia a aktivity 1938 – 1945)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Ružomberok : Historia nostra – Ústav pamäti národa, 181 s. ISBN 978-80-970080-5-5

Vzostup a pád maršala Antonesca

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 23, 2012, č. 5, s. 59 – 63. ISSN 1335-6550
Hospodarske_fungovanie_a_logisticke_zabe.pdf

Hospodárske fungovanie a logistické zabezpečenie jednotiek Hlinkovej gardy po vypuknutí Povstania (september 1944 – apríl 1945)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Vojenská história, roč. 15, 2011, č. 3, s. 157 – 168. ISSN 1335-3314

Zápisky Alexandra Macha z leopoldovskej väznice (Časť I.)

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Pamäť národa, roč. 8, 2011, č. 3, s. 59 – 73. ISSN 1336-6297
5._polna_rota_Hlinkovej_gardy_The_5th_Fi (3).pdf

5. poľná rota Hlinkovej gardy

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Ružomberok : Historia nostra, 2010, 102 s. ISBN 978-80-970080-2-4

Perzekučné aktivity 5. poľnej roty Hlinkovej gardy v Krupine a okolí po potlačení Povstania

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: SOKOLOVIČ, P. (ed.): Život v Slovenskej republike (Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX.). Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 193 – 203. ISBN 978-80-89335-37-4

Základné trendy historiografie prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945) v premenách času

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: PAĽONDER, P., KOMPIŠ, M. (ed.): Interdisciplinarita humanitných vied, metóda a jazyk vedeckého výskumu. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010, s. 5 – 11.

Podivné súdružstvo: Žukov verzus Stalin

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. 21, 2010, č. 4, s. 116 – 121. ISSN 1335-6550

Gardistická kariéra a povojnové osudy Jozefa Nemsilu

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: HRUBOŇ, A. (ed.): Moderné dejiny Slovenska II. Ružomberok : Historia nostra, 2009, s. 124 – 133. ISBN 978-80-970080-1-7

Pohľady Alexandra Macha na udalosti a fenomény rokov 1938 – 1945 v optike jeho rukopisnej pozostalosti

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: SYRNÝ, M. a kol.: Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1938 – 1945. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2009, s. 401 – 406. ISBN 978-80-970238-2-9
K_problematike_ideologie_slovenskeho_nar.pdf

K problematike ideológie slovenského národného socializmu

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: SOKOLOVIČ, P. (ed.): Od Salzburgu do vypuknutia Povstania (Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII.). Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009, s. 18 – 30. ISBN 978-80-89335-21-3

Partizánske perzekúcie katolíckeho duchovenstva na príklade Liptova

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: SOKOLOVIČ, P. (ed.): Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 (Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII.). Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. 417 – 423. ISBN 978-80-89335-08-4

Náčrt politickej činnosti Alexandra Macha od októbra 1938 do júla 1940

Autori: HRUBOŇ, Anton
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: HRUBOŇ, A. (ed.): Moderné dejiny Slovenska I. Ružomberok : Historia nostra, 2008, s. 14 – 37. ISBN 978-80-970080-0-0