doc. PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, správkyňa webovej stránky katedry, členka Stálej pracovnej skupiny pre vnútorný systém kvality UMB pre humanitné vedy

Telefónne číslo:
048 446 51 41
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 141

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:30 - 11:15
Streda
13:00 - 13:45
Štvrtok
-
Piatok
-
- je potrebné vopred sa dohodnúť osobne alebo mailom. V prípade záujmu môžeme konzultovať cez MS TEAMS.

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Anita Huťková, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského 51
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 141
Telefón: 048 446 51 41
Email: anita.hutkova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Stručná profesijná charakteristika

 

- translatológia - teória prekladu a tlmočenia

- základy jazykovedy

- slovenská lexikológia

- kontrastívna lingvistika

- praktická štylistika

- interkultúrna komunikácia

Kontaktný formulár

=