športová špecializácia 2 - basketbal denné, externé

materiál na samoštúdium:

 

https://slovakbasket.sk/tp-metmat-mladez/  Bažány

 

OSOBNÁ OBRANA:

https://www.youtube.com/watch?v=gUrlzeab6sQ&ab_channel=SportskoolPlus 

https://www.youtube.com/watch?v=UECvWpSBfU8&ab_channel=theshot2

https://www.youtube.com/watch?v=cShjYFpJWng&ab_channel=FIBA

 

HERNÝ VÝKON V BASKETBALE A JEHO DETERMINANTY

MOF

 

Stručná osnova predmetu a podmienky na jeho absolvovanie:

 

 bližšie info - viď informačný list predmetu  a Moodle

 

Kredity budú udelené študentovi, ktorý z písomnej časti skúšky získa viac ako 65 % z celkového počtu bodov. Z ostatných častí podmienok absolvovania predmetu musí získať študent dokopy 65 % z celkového počtu bodov.

Na písomný test je potrebné sa nahlásiť  prostredníctvom AISu, v ktorom budú v skúškovej časti vypísané jednotlivé termíny. 

 

Písomný test pozostáva z troch okruhov otázok:

1. charakteristika OHČJ (delenie, nákres)

2. herný výkon (delenie, determinanty)

3. MOF

 

Odporúčaná literatúra:

 

IZÁKOVÁ, A. a kol. 2019. Teória a didaktika športovej hry basketbal. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019.

RUDEŽ, I. 2019. Obsahové štandardy basketbalovej prípravy pre vekové kategórie U12, U14, U16 a U18. Bratislava: SBA, 2019.

https://www.breakthroughbasketball.com/dl/BreakthroughDrills.pdf

 

DOBRY,L. –SEMIGINOVSKÝ, B. 1988. Sportovní hry – výkon a trénimg . Praha: Olympia,1988.
DOBRÝ, L., VELENSKÝ, E. 1987. Košíková. Teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987.

MAČURA,P. a kol. 1994. Teória a didaktika basketbalu. Bratislava : FTVŠ UK , 1994.
PERÁČEK,P. et al. 2004 Teória a didaktika športových hier I. Bratislava : FTVŠ UK , 2004.
RAINER,M. 2006. Úspěšný tréner. Praha: Grada publishing, 2006.
RILEY, P. 1996. Cesta k víťazstvu. Frýdek-Místek: ALPRESS,s.r.o., 1996.

VELENSKÝ, M., KARGER, J. 2001. Basketbal. Dotisk 2001. Praha: GRADA PUBLISHING, 1999.

VOJČÍK, M. 1997. Basketbal komplexne. Bratislava : SBA, 1997.
http://slovakbasket.sk/
http://www.basket.sk/
http://www.baskettrener.sk/
http://www.cbf.cz/
http://sbt.cbf.cz/
http://www.4basket.cz/

http://www.fiba.com

http://www.fibaeurope.com

 

Kontaktný formulár

=