Športové hry denné

materiály pre dištančnú formu vyučovania

tematický výchovno-vzdelávací plán pre  basketbal - 2. týždeň

tematický výchovno-vzdelávací plán pre  basketbal - 3. týždeň

materiály na samoštúdium - MOF - 4. týždeň

pravidlá basketbalu

info ku praktickej skúške, resp. hodnotenie za ŠH basketbal, bude uvedené vzhľadom k danej situácii včas na študentský mail

Kontaktný formulár

=