Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048/446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 11:15
Streda
11:30 - 12:15
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

PhDr. Andrea Klimková, PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 11 Banská Bystrica
SR

Kancelária: 316
Telefón: 048/446 7316
Email: Andrea.Klimkova@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÝ PROFIL

 

Výučba predmetov

Úvod do etiky

Sociálna etika a etika inštitúcií

Hospodárska etika a etika a globalizácia

Teória aplikovanej etiky

Environmentálna etika

Profesionálne poradenstvo v etike

Organizačná etika a etická expertíza

Spoločenská a etická zodpovednosť organizácií

Etické tréningy

 

Odborná špecializácia

Teória a prax aplikovanej a profesijnej etiky;

Medicínska etika a etika v zdravotníctve

Ekologická a environmentálna etika

Etika vedy a udržateľný rozvoj (transdisciplinárny výskum udržateľného rozvoja)

Akademická etika a etická politika univerzity

 

Štúdium a vedecko-pedagogická hodnosť: 

 

Etika - Pedagogika magisterské medziodborové štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2003) (kombinované učiteľské štúdium: pedagogika s neučiteľským: etika)

Špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2005)

Rigorózne štúdium (PhDr.) absolvovala na FF PU v Prešove. Obhájená rigorózna práca: Environmentálna výchova v stredných školách košického a prešovského kraja.

Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre etiky a aplikovanej etiky FHV UMB v Banskej Bystrici (KETA) v odbore etika a ukončila ho úspešnou obhajobou DP.

Dizertačná práca: Ekologické poznanie ako cesta k harmónii človeka a Zeme (2011)

 

 

Projekty a výskumné skúsenosti

 

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje teórii a metodológii aplikovanej etiky, bioetickým disciplínam: medicínskej etike a etike v zdravotníctve; environmentálnej etike

 

2017 - 2018 vedúca riešiteľka projektu KEGA 001UPJŠ-4/2017. Vysokoškolské vzdelávanie pre udržateľnosť (hodnotové rámce, kompetencie a nástroje pre implementáciu udržateľnosti v edukačnej praxi)
2017 - 2018 spoluriešiteľka projektu VEGA č. projektu 1/0187/16 Post-fundacionalizmus ako perspektíva v (aplikovanej) etike.

2016 - 2017 spoluriešiteľka projektu VVGS: Etický kódex zamestnanca UPJŠ v Košiciach. VVGS-2016-250. Riešený

2014 - 2016 spoluriešiteľka projektu 26110230101 RIFIV: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tvorba a inovácia študijných programov na FF UPJŠ (ESF – Európsky sociálny fond. Riadiaci orgán: MŠ SR)

2010 - 2011 zástupkyňa vedúceho riešiteľa projektu KEGA 141-005 UPJŠ – 4/2010 Lekárska etika – kontext a perspektívy (hlav. riešiteľka Ľ. Vladyková)

 

Členstvo v organizáciách

 

Etická komisia UMB v Banskej Bystrici - členka

Etická komisia FF UPJŠ v Košiciach - externá členka

zástupkyňa FF UMB v Banskej Bystrici v RVŠ SR

Európska asociácia životného prostredia EASŽP - konzultantka na etiku a etickú politiku

 

Kontaktný formulár

=