Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD. Katedra: KTVŠ Zmluva číslo: 1023
Názov kurzu: rozširujúce štúdium TV - BB 1. rok Druh štúdia: Rozš Semester: 2
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
17. 2. 2024 09:05 Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia S032  8 Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
17. 2. 2024 15:25 Základy gymnastických športov a úpoly T035  5 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
18. 2. 2024 09:05 Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti letné T023  4 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
2. 3. 2024 09:05 Anatómia, traumatológia a prvá pomoc T031  4 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
2. 3. 2024 13:00 Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti letné štadión UMB  4 PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.
2. 3. 2024 16:05 Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti letné štadión UMB  4 Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
3. 3. 2024 09:05 Športové hry 2 (basketbal, futbal) T037  4 Mgr. Andrea Izáková, PhD.
23. 3. 2024 09:05 Základy gymnastických športov a úpoly T035  3 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
23. 3. 2024 11:25 Základy gymnastických športov a úpoly S032  8 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
24. 3. 2024 09:05 Anatómia, traumatológia a prvá pomoc T031  4 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
24. 3. 2024 13:00 Športové hry 2 (basketbal, futbal) T037  2 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
20. 4. 2024 09:05 Športové hry 2 (basketbal, futbal) T037  6 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
20. 4. 2024 13:50 Atletika štadión UMB  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
21. 4. 2024 09:05 Biomechanika T031  8 Mgr.Jozef Sýkora, PhD.
27. 4. 2024 09:05 Športové hry 2 (basketbal, futbal) T037  4 Mgr. Andrea Izáková, PhD.
27. 4. 2024 13:00 Atletika štadión UMB  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
28. 4. 2024 09:05 Anatómia, traumatológia a prvá pomoc T031  4 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
28. 4. 2024 13:00 Atletika štadión UMB  4 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
T023 - bazén KTVŠ FF UMB
T035 - gymnastická telocvičňa KTVŠ FF UMB
T037 - telocvičňa KTVŠ FF UMB
T031 - učebňa KTVŠ FF UMB
S032 - fitnes centrum pod cestou pri atletickom štadióne UMB
Letné sezónne činnosti - info k vyučovaniu do 31.3.2024 (Dr. Kompán)
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.04 s.