Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Boris Beťák, PhD. Katedra: KTVŠ Zmluva číslo: 1121
Názov kurzu: učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 3.rok Druh štúdia: Bc. Semester: 6
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
16. 2. 2024 09:35 Hry v športovej príprave T037  4 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
16. 2. 2024 13:15 Sociológia športu T028  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
23. 2. 2024 08:15 Psychológia a pedagogika športu T028  4 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
23. 2. 2024 11:10 Psychológia a pedagogika športu T028  4 Mgr. Andrea Izáková, PhD.
23. 2. 2024 14:35 Psychológia a pedagogika športu T028  4 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
1. 3. 2024 08:15 Hry v športovej príprave T037  4 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
1. 3. 2024 12:00 Športová špecializácia 6 - volejbal T028  6 Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.
1. 3. 2024 12:00 Športová špecializácia 6 - kondičný tréner S034  6 Mgr. David Brunn, PhD.
1. 3. 2024 12:00 Športová špecializácia 6 - zjazdové lyžovanie kancelária  6 Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
8. 3. 2024 13:15 Hry v športovej príprave T037  4 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
15. 3. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - kondičný tréner S034  6 Mgr. David Brunn, PhD.
15. 3. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - zjazdové lyžovanie kancelária  6 Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
15. 3. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - atletika T017  6 prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
15. 3. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - volejbal T028  6 Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.
15. 3. 2024 10:20 Športová špecializácia 6 - karate T050  6 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
15. 3. 2024 10:20 Športová špecializácia 6 - vzpieranie T050  6 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
15. 3. 2024 13:15 Sociológia športu T031  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
22. 3. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - atletika T017  6 prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
5. 4. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - zjazdové lyžovanie kancelária  6 Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
5. 4. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - karate T050  6 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
5. 4. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - vzpieranie T050  6 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
5. 4. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - atletika T021  6 prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
5. 4. 2024 13:15 Športová špecializácia 6 - kondičný tréner S034  6 Mgr. David Brunn, PhD.
12. 4. 2024 11:15 Športová špecializácia 6 - volejbal T017  6 Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.
19. 4. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - karate T050  6 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
19. 4. 2024 08:15 Športová špecializácia 6 - vzpieranie T050  6 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
T017, T021, T028, T031, T050 - učebne na KTVŠ FF UMB;
T023 – bazén KTVŠ FF;
T035 - gymnastická telocvičňa KTVŠ FF;
T037 - športová hala KTVŠ FF;
T048 – zrkadlová telocvičňa KTVŠ FF;
F135, F144, F335, F336 - učebne na FF UMB;
S025 – učebňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S032 - úpolová telocvičňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S034 - posilňovňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
atl. štadión – atletický štadión UMB;
kancelária - kancelária vyučujúceho
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.028 s.