Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Boris Beťák, PhD. Katedra: KTVŠ Zmluva číslo: 1122
Názov kurzu: učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 2.rok Druh štúdia: Bc. Semester: 4
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
16. 2. 2024 09:35 Základy gymnastických športov a úpoly T035  4 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
16. 2. 2024 13:15 Biomechanika T031  6 Mgr.Jozef Sýkora, PhD.
23. 2. 2024 08:15 Biomechanika T031  6 Mgr.Jozef Sýkora, PhD.
23. 2. 2024 13:15 Základy gymnastických športov a úpoly S032  3 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
23. 2. 2024 15:25 Základy gymnastických športov a úpoly S032  3 Mgr. Michaela Slováková, PhD.
8. 3. 2024 08:15 Športová špecializácia 4 - atletika T017  6 prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
8. 3. 2024 08:15 Športová špecializácia 4 - kondičný tréner S034  6 PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
8. 3. 2024 08:15 Športová špecializácia 4 - futbal T031  6 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
8. 3. 2024 08:15 Športová špecializácia 4 - basketbal T050  6 Mgr. Andrea Izáková, PhD.
8. 3. 2024 13:15 Športová špecializácia 4 - turistika T021  6 PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
15. 3. 2024 08:15 Základy gymnastických športov a úpoly S032  3 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
15. 3. 2024 10:30 Základy gymnastických športov a úpoly T035  4 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
15. 3. 2024 14:10 Základy gymnastických športov a úpoly S032  3 Mgr. Michaela Slováková, PhD.
22. 3. 2024 08:15 Atletika a plávanie v športovej príprave (plávanie) T017  3 PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
22. 3. 2024 10:15 Atletika a plávanie v športovej príprave (plávanie) T023  3 PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
22. 3. 2024 13:15 Teória a didaktika športu T031  6 prof. PaedDr. Martin Pupiš , PhD.
5. 4. 2024 08:15 Športová špecializácia 4 - turistika T017  6 PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
5. 4. 2024 13:15 Atletika atl.štadión  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
12. 4. 2024 08:15 Atletika a plávanie v športovej príprave (atletika) S025  3 prof. PaedDr. Martin Pupiš , PhD.
12. 4. 2024 10:15 Atletika a plávanie v športovej príprave (atletika) atl.štadión  3 prof. PaedDr. Martin Pupiš , PhD.
12. 4. 2024 13:15 Teória a didaktika športu T031  6 prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
19. 4. 2024 10:15 Atletika a plávanie v športovej príprave (atletika) atl.štadión  3 prof. PaedDr. Martin Pupiš , PhD.
19. 4. 2024 13:15 Atletika atl.štadión  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
26. 4. 2024 10:15 Atletika a plávanie v športovej príprave (plávanie) T023  3 PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
26. 4. 2024 13:15 Teória a didaktika športu T031  6 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
3. 5. 2024 08:15 Športová špecializácia 4 - futbal T031  6 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
3. 5. 2024 08:15 Športová špecializácia 4 - basketbal T050  6 Mgr. Andrea Izáková, PhD.
3. 5. 2024 08:15 Športová špecializácia 4 - atletika atl.štadión  6 prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
3. 5. 2024 08:15 Športová špecializácia 4 - kondičný tréner S034  6 PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
3. 5. 2024 13:15 Atletika atl.štadión  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
10. 5. 2024 09:35 Základy gymnastických športov a úpoly T035  4 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
10. 5. 2024 13:15 Atletika atl.štadión  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
T017, T021, T028, T031, T050 - učebne na KTVŠ FF UMB;
T023 – bazén KTVŠ FF;
T035 - gymnastická telocvičňa KTVŠ FF;
T037 - športová hala KTVŠ FF;
T048 – zrkadlová telocvičňa KTVŠ FF;
F135, F144, F335, F336 - učebne na FF UMB;
S025 – učebňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S032 - úpolová telocvičňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S034 - posilňovňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
atl. štadión – atletický štadión UMB;
kancelária - kancelária vyučujúceho;
terén – upresní vyučujúci predmetu
Zimný štadión BB
RT – telocvičňa Ružová 13 (Pedagogická fakulta)
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.057 s.