Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Alena Štulajterová , PhD. Katedra: KAA Zmluva číslo: 1222
Názov kurzu: anglický jazyk a kultúra (filológia) 2. rok Mgr. Druh štúdia: Mgr. Semester: 1
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
17. 2. 2024 08:00 Preklad audiovizuálnych textov K107  8 Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
8. 3. 2024 08:00 Konferenčné tlmočnícke cvičenia K017  7 PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.
16. 3. 2024 08:00 Preklad audiovizuálnych textov K107  8 Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
23. 3. 2024 08:00 Sociolingvistika AJ K039  8 doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
5. 4. 2024 08:00 Preklad audiovizuálnych textov K133  10 Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
12. 4. 2024 08:00 Sociolingvistika AJ K039  8 doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
19. 4. 2024 08:00 Konferenčné tlmočnícke cvičenia K031  6 PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.
3. 5. 2024 08:00 Sociolingvistika AJ K021  10 doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.029 s.