Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Alena Štulajterová , PhD. Katedra: KAA Zmluva číslo: 1422
Názov kurzu: anglický jazyk a kultúra (filológia) 2. rok Bc. Druh štúdia: Bc. Semester: 1
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
10. 2. 2024 08:00 Americká literatúra 1 K017C  8 doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
16. 2. 2024 08:00 Tlmočnícky seminár AJ K017  8 doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
23. 2. 2024 08:00 Americká literatúra 1 K017C  8 doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
2. 3. 2024 08:00 Dejiny USA K039  8 PhDr. Roman Ličko, PhD
9. 3. 2024 08:00 Syntax AJ K039  8 Mgr. Anna Slatinská, PhD.
15. 3. 2024 08:00 Analýza textu K016  8 PhDr. Martin Kubuš, PhD.
23. 3. 2024 08:00 Tlmočnícky seminár AJ K017  8 doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
5. 4. 2024 08:00 Dejiny USA K039  8 PhDr. Roman Ličko, PhD
12. 4. 2024 08:00 Americká literatúra 1 K023  10 doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
13. 4. 2024 08:00 Syntax AJ K039  8 Mgr. Anna Slatinská, PhD.
19. 4. 2024 08:00 Dejiny USA K022  10 PhDr. Roman Ličko, PhD
20. 4. 2024 08:00 Analýza textu K017C  8 PhDr. Martin Kubuš, PhD.
26. 4. 2024 08:00 Syntax AJ K033  10 Mgr. Anna Slatinská, PhD.
3. 5. 2024 08:00 Tlmočnícky seminár AJ K020  10 doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
10. 5. 2024 08:00 Analýza textu K020  10 PhDr. Martin Kubuš, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.043 s.