Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Boris Beťák, PhD. Katedra: KTVŠ Zmluva číslo: 1423
Názov kurzu: trénerstvo Druh štúdia: Mgr. Semester: 2
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
16. 2. 2024 08:50 Psychologická príprava v športe T028  6 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
16. 2. 2024 13:50 Kondičné posilňovanie 2 S034  2 Mgr. Vladimír Franek, PhD.
1. 3. 2024 09:35 Antidoping a výživa T031  6 prof. PaedDr. Martin Pupiš , PhD.
1. 3. 2024 14:15 Kondičné posilňovanie 2 S032+S034  5 Mgr. Vladimír Franek, PhD.
8. 3. 2024 08:15 Kompenzačné a regeneračné pohybové programy S032  6 Mgr. Michaela Slováková, PhD.
8. 3. 2024 13:15 Kondičné posilňovanie 2 S032+S034  5 Mgr. Vladimír Franek, PhD.
15. 3. 2024 09:35 Antidoping a výživa F335  6 Mgr.Jozef Sýkora, PhD.
15. 3. 2024 14:20 Tvorba kondičných programov v športe T028  6 PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
22. 3. 2024 08:15 Tvorba kondičných programov v športe F336  6 PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
22. 3. 2024 13:15 Diagnostika v športe T028  3 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
22. 3. 2024 15:30 Diagnostika v športe T037+T048  3 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
5. 4. 2024 08:15 Alternatívne a netradičné športové hry RT  6 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
5. 4. 2024 13:15 Kompenzačné a regeneračné pohybové programy S032  6 Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
12. 4. 2024 08:15 Diagnostika v športe T028  3 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
12. 4. 2024 10:45 Diagnostika v športe S025+S034  6 PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
19. 4. 2024 08:15 Alternatívne a netradičné športové hry RT  6 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
19. 4. 2024 13:15 Diagnostika v športe T048  3 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
3. 5. 2024 08:15 Antidoping a výživa T028  6 Mgr.Jozef Sýkora, PhD.
3. 5. 2024 13:15 Olympizmus a etika športu T028  6 PaedDr. Boris Beťák, PhD.
10. 5. 2024 08:15 Olympizmus a etika športu T021  6 PaedDr. Boris Beťák, PhD.
10. 5. 2024 13:15 Psychologická príprava v športe T028  6 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
T017, T021, T028, T031, T050 - učebne na KTVŠ FF UMB;
T023 – bazén KTVŠ FF;
T035 - gymnastická telocvičňa KTVŠ FF;
T037 - športová hala KTVŠ FF;
T048 – zrkadlová telocvičňa KTVŠ FF;
F135, F144, F335, F336 - učebne na FF UMB;
S025 – učebňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S032 - úpolová telocvičňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S034 - posilňovňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
atl. štadión – atletický štadión UMB;
kancelária - kancelária vyučujúceho;
terén – upresní vyučujúci predmetu
RT – telocvičňa Ružová 13 (Pedagogická fakulta)
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.046 s.