Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Alena Štulajterová , PhD. Katedra: KAA Zmluva číslo: 1523
Názov kurzu: anglický jazyk a kultúra (filológia) 1. rok Bc. Druh štúdia: Bc. Semester: 1
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
10. 2. 2024 08:00 Slovenčina v prekladateľskej a tlmočníckej praxi K038  8 Mgr. Gabriel Rožai, PhD.
16. 2. 2024 08:00 Morfológia AJ K038  9 Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.
17. 2. 2024 08:00 Írske štúdie 2 K038  8 O´Connell James, M. A.
24. 2. 2024 08:00 Produktívne zručnosti v AJ K026  8 Mgr. Michael Eliot Dove, B.A.
1. 3. 2024 08:00 Metodika prekladu K025  8 doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
9. 3. 2024 08:00 Praktikum z metodiky prekladu 8 doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
15. 3. 2024 08:00 Produktívne zručnosti v AJ K026  8 Mgr. Michael Eliot Dove, B.A.
16. 3. 2024 08:00 Írske štúdie 2 K033  5 O´Connell James, M. A.
23. 3. 2024 08:00 Morfológia AJ K038  9 Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.
6. 4. 2024 08:00 Metodika prekladu K025  8 doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
12. 4. 2024 08:00 Praktikum z metodiky prekladu K025  8 doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
13. 4. 2024 08:00 Produktívne zručnosti v AJ K022  10 Mgr. Michael Eliot Dove, B.A.
19. 4. 2024 08:00 Metodika prekladu K031  10 doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
26. 4. 2024 08:00 Praktikum z metodiky prekladu K031  10 doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
27. 4. 2024 08:00 Slovenčina v prekladateľskej a tlmočníckej praxi K038  8 Mgr. Gabriel Rožai, PhD.
3. 5. 2024 08:00 Slovenčina v prekladateľskej a tlmočníckej praxi K139  10 Mgr. Gabriel Rožai, PhD.
4. 5. 2024 08:00 Morfológia AJ K038  9 Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.
10. 5. 2024 08:00 Morfológia AJ K033  12 Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.034 s.